Zeewolde

Werkzaamheden wegbeplanting buitengebied

Langs de Ooievaarsweg, Lepelaarweg, Lepelaarpad, Appelvinkweg en Sterappellaan worden de komende weken werkzaamheden uitgevoerd aan de wegbeplanting. Een deel van de bomen wordt verwijderd en de singelbeplanting (bomen en struiken), wordt voor een groot deel tot ongeveer 1 meter boven de grond afgezaagd. In de singelbeplanting blijven enkele goedgevormde bomen op ruime afstand van de weg staan.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd omdat de beplanting schade aanricht aan de wegen.

Of nieuwe beplanting zal worden teruggeplaatst is nog niet bekend. Het 'Groenbeleidsplan Buitengebied' zal hierover meer duidelijkheid gaan geven.
Dit concept groenbeleidsplan ligt nog ter inzage tot 26 maart 2018. Voor meer informatie over het concept Groenbeleidsplan Buitengebied: zie www.zeewolde.nl bij de nieuwsberichten.

Dit onderwerp is in de raadsvergadering van 22 februari besproken. Het is door de gemeenteraad teruggegeven aan het college, dat onlangs besloten heeft om deze werkzaamheden uit te laten voeren.

Audio fragment(en)

wethouder Egge Jan de Jonge

Werkzaamheden wegbeplanting buitengebied
Advertentie