Zeewolde

Wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Vanaf 1 januari 2020 is de Algemene plaatselijke verordening (APV) op een aantal punten gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
Gemeentehuis Zeewolde


Verbod op verkoop en gebruik van lachgas

Het is verboden op een openbare plaats lachgas te verkopen of te gebruiken.
De gemeenteraad heeft besloten om dit artikel in de APV op te nemen, omdat er sprake is van overlast door het gebruik van lachgas in het openbaar gebied.

Verbod oplaten ballonnen

1. Het is verboden één of meerdere ballonnen, van welk materiaal dan ook, op te laten stijgen.
2. Onder een ballon wordt verstaan; elke onbemande ballon, die door middel van helium, open vuur of andere gassen in de lucht wordt gebracht, waarbij de richting en/of hoogte van de ballon niet door menselijk ingrijpen kan/ kunnen worden bepaald. De gemeenteraad heeft dit artikel in de APV opgenomen, omdat ballonnen slecht zijn voor het milieu.

Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

De APV kunt u lezen via onze website www.zeewolde.nl/apv.
Advertentie