Zeewolde

Zorgen om groeiende armoede in Zeewolde

In de uitzending van dinsdag 17 oktober stond het onderwerp armoede centraal in Zeewolde Kiest. Vier gasten uit verschillende stichtingen deelden hun inzichten en ervaringen over dit actuele en gevoelige onderwerp.

Er is een merkbare stijging in hulpvragen, en zowel de financiële als materiële bijdragen van bedrijven en particulieren zijn essentieel om aan deze vraag te voldoen. In Zeewolde wordt er op dit moment veel samengewerkt door de verschillende stichtingen om de effecten van armoede in Zeewolde te bestrijden.

De vier gasten waren Jan Klop van de Voedselbank, Nick Lotte van de Stichting De Ondersteuning, Wilma Bliekendaal van Stichting Leergeld Randmeren-Zeewolde, en Ivo van Kasteel van de Arme Kant Zeewolde.

Logo Zeewolde Kiest


Jan Klop van de Voedselbank legt uit dat hun organisatie al bijna 16 jaar actief is in Zeewolde en wekelijks voedselpakketten verstrekt aan ongeveer 55 huishoudens die het nodig hebben. Dit doen zij in samenwerking met voedselbank Lelystad, waar een grotere opslaglocatie is. Een van de huidige uitdagingen is dat er voor het eerst voedsel gekocht moet worden omdat de verspilling minder wordt in Nederland en het pakket wel gezond moet blijven. Er zijn 40 vrijwilligers werkzaam bij de Voedselbank.
Jan Klop geeft aan dat mensen een voedselpakket aan moeten vragen als ze dat nodig hebben. “Als je vraagt om een voedselpakket, dan krijg je dat in eerste instantie voor 14 dagen lang. Tijdens die 14 dagen krijg je in ieder geval ondersteuning. Ook om de boel even te organiseren met het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, red). Zodat je daar niet opeens weer met allerlei administratief gedoe te maken krijgt. Wij helpen je op alle mogelijke manieren om te zorgen dat je erbij komt.” aldus Jan Klop.
De merkbare stijging in hulpvragen is wel een zorg. “Deze zomer zijn we voor het eerst niet gedaald in het aantal mensen die bij de Voedselbank komen. Dat is voor het eerst in onze 16-jarige geschiedenis. We zijn een burgerbeweging, geen overheid maar burgers voor burgers. Het is hartstikke mooi dat het gebeurt. We doen het met liefde, maar de armoede neemt op dit moment zulke vormen aan, dat wij op een gegeven moment ook aan onze grenzen komen”, aldus Jan Klop.

Nick Lotte van Stichting De Ondersteuning biedt hulp aan mensen die buiten de Voedselbank-normen vallen. Zij ondersteunen gezinnen tot 135% van het minimumloon. Deze steun kan bestaan uit vers eten of voedselkaarten (i.s.m. het Rode Kruis). Ze helpen ook bij het oplossen van andere problemen die mensen tegenkomen. Ze zijn pasgeleden begonnen met een vervoersdienst. “Het is niet alleen de armoede, maar uit de armoede komt eenzaamheid, ziekte. De mensen schamen zich, krijgen stress van financiële problemen, worden ziek, sluiten zich op in huis, vandaar ook dat we nu een transport, een vervoersmaatje zijn begonnen. Mensen kunnen even uit huis en een boodschapje doen in het centrum of een koffietje drinken” Zijn organisatie is mede afhankelijk van donaties door particulieren en bedrijven.

Tijdens het gesprek hebben ze het ook gehad over de problemen waar deze organisaties mee te maken hebben. Jan Klop benadrukt dat de armoede in Zeewolde groeit, deels door stijgende energieprijzen en toenemende kosten voor dagelijkse boodschappen.

Ivo van Kasteel van Stichting Arme Kant Zeewolde heeft dit jaar geen subsidie ontvangen, maar krijgt gelukkig veel steun van de inwoners en bedrijven van Zeewolde. Zij zien ook dat hulpvragen toenemen. Stichting Arme Kant Zeewolde biedt financiële noodhulp voor mensen in Zeewolde, en probeert daarnaast ook te voorzien in vraag en aanbod van spullen. “Dat kan variëren van een wasmachine tot en met een droger die kapot gaat. Daarmee proberen we maatschappelijke werkers te ontzorgen en vooral tijd te kopen in financiële noodsituaties.” aldus Ivo van Kasteel. “Op dit moment zijn we er primair voor mensen die uit huis gezet dreigen te worden, of mensen die letterlijk niet meer kunnen eten omdat ze geen geld meer hebben. De problemen van mensen zijn heel divers.”

Wilma Bliekendaal van Stichting Leergeld Randmeren legt uit dat hun organisatie zich richt op het voorkomen van sociaal isolement en uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen, die onder de armoedegrens leven, de benodigde steun krijgen om mee te kunnen doen op school.
“In de gezinnen waar zij wonen zijn overheidsmaatregelen onvoldoende. Of niet beschikbaar voor het specifieke gezin. En wij proberen dan dat gat te vullen. Dat kan op heel veel verschillende manieren en wij proberen mee te denken.” Ze hanteren een inkomensgrens van 120% van het bijstandsniveau.

“Ik denk dat we dit jaar al 50 fietsen heb bekostigd. Dan krijg je echt voor de zomervakantie aanvragen voor een fiets, voor kinderen die naar de overkant moeten. Anders kunnen ze daar niet eens komen. Alles wat ze dan nodig hebben rondom het naar school gaan. Daar kunnen ze een hulpvraag voor stellen.”

Ondanks dat er in de vier randgemeenten een geschatte 2000 kinderen onder de armoedegrens leven, bereiken ze slechts 750-1000 kinderen.
Om alle kinderen beter te bereiken heeft de stichting zich aangesloten bij Samen Voor Alle Kinderen (www.samenvoorallekinderen.nl red.). “Een platform waar alle instanties zich bij kunnen aansluiten. Zoals jarige job en kinderhulp. En daar kunnen ouders heel laagdrempelig een aanvraag doen. Dan komen ze op een site met allemaal tegeltjes (noem ik het even), app-plaatjes eigenlijk. En met hun vraag kunnen ze dan doorklikken. Het platform verdeelt dan meteen de hulpvraag naar de juiste instantie” aldus Wilma Bliekendaal.

Een heel ander punt van zorg is de leeftijd, want na je 18e stopt school of studie niet, dan beginnen de kosten past echt op te lopen. “Dan komen er veel andere problemen op hen af, en vanaf dat moment zijn ze zelf verantwoordelijk, wat moeilijk is. Dus wij proberen daar aandacht voor te vragen en bereiden de kinderen en ouders daarop voor. Ook zoeken wij de samenwerking met Stichting Kinderhulp. Die gaat tot 21 jaar dus dat scheelt alweer drie jaar”.

Uit alle gesprekken blijkt dat de groeiende armoede een grote zorg is en dat de sprekers zich enorm inzetten voor betere samenwerking met andere lokale organisaties en de gemeente om deze problemen effectiever aan te pakken. Ze zijn heel dankbaar voor de vele donaties en hulp die zij van de inwoners ontvangen; desondanks benadrukken ze de noodzaak van een bredere maatschappelijke bewustwording en steun om armoede in Zeewolde te bestrijden.

Advertentie