Politiek

Moties aangenomen; Steun van Tweede Kamer voor 'zorg in Flevoland’

Voor het huidige zorglandschap in Flevoland is een goede samenwerking in de zorgketen en een aantal aanvullende voorzieningen, zoals spoedeisende hulp en geboortezorg belangrijk. Dankzij een aantal moties die vandaag in de Tweede Kamer zijn aangenomen, komen deze aanvullende voorzieningen voor Flevoland politiek een stap dichterbij. Gedeputeerde Fackeldey: “We zijn in Flevoland weer op de goede weg. De kwaliteit van de zorg in Flevoland is op een aantal plekken nog ontoereikend. We zijn op weg om dit te verbeteren en de politieke steun van de Tweede Kamer en de minister is hierbij essentieel.”

Zorg in Flevoland

Geboortezorg en spoedeisende hulp

De motie voor de doorontwikkeling van het concept van een bevalkamer tot een toekomstbestendige geboortezorgcentrum is door de Tweede Kamer aangenomen. Zij vraagt ook om structurele maatregelen in de geboortezorg in Flevoland. Daarnaast heeft het initiatief om een spoedpolikliniek concreet vorm te geven bijval gekregen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Zij roept minister Bruins om actie te ondernemen.

Zorgtafel

Ook de motie voor een agenda, samen met betreffende zorg- en regiopartijen, met daarin interventies, doorlooptijd en financiering voor passende zorg in Flevoland is aangenomen. Doel is dat deze nog voor het einde van jaar gereed is.

Advertentie