Politiek

Ondertekening Prestatieafspraken Wonen 2024-2025

Donderdagochtend 14 december kwamen vertegenwoordigers van de Vereniging Huurders Belangen Zeewolde, de Woningcorporaties Woonpalet en De Alliantie en de gemeente Zeewolde bijeen om de afspraken en intenties die zij voor de komende jaren zijn overeengekomen te ondertekenen. 

Deze prestatieafspraken worden al jarenlang gemaakt. Ingevolge de Woningwet werd daarbij sinds 2015 ook Huurders Belangen Zeewolde betrokken. Dit jaar was ook de Woningcorporatie De Alliantie van de partij. Deze corporatie heeft slechts 70 woningen in beheer in Zeewolde maar werd al jarenlang wel bij dit soort plannen betrokken via Woonpalet. Nu komt zij ook formeel in beeld.

De prestatieafspraken bestrijken een groot aantal woonaspecten. De verdeling van woonruimte is een in het oog springend aspect. Zo zal Woonpalet in 2024 eenmalig meer ruimte krijgen om ook woningen toe te wijzen aan de middeninkomens. Deze groep verdient immers vaak te weinig  om een koopwoning te kunnen bekostigen maar heeft tegelijkertijd het probleem de huren in de vrije sector op te brengen.

Ook zal Woonpalet het komend jaar maximaal twee woningen beschikbaar stellen voor specifieke doelgroepen. Daarbij wordt gedacht aan startende onderwijzers. Ook is een project gestart in de Schelpenbuurt. Vier pauzewoningen zijn daarbij beschikbaar om huurders die met spoed een woning nodig hebben voor maximaal twee jaar onder dak te brengen. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland).

Andere afspraken gaan over de mate van verkoop van woningen om zo nieuwbouw te kunnen financieren, het verduurzamen van woningen en het vergroenen van de leefomgeving. 

Niet onbelangrijk is de afspraak dat starters zoveel mogelijk de kans moeten krijgen een eventuele koopwens te realiseren. De Starterslening Zeewolde is in 2023 geëvalueerd. Deze evaluatie wordt begin 2024 in de gemeenteraad besproken. Hierbij – zo wordt gesteld – zal met een frisse blik worden gekeken naar de voorwaarde dat de betrokkenen binding moeten hebben met Zeewolde.

De precieze uitwerking van al deze afspraken is na te gaan op de websites van de ondertekenaars.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie