Politiek

Zeewolde mogelijke thuisbasis voor Defensie

Vrijdag middag heeft Defensie de notitie "Notitie Reikwijdte en Detailniveau nationaal programma Ruimte voor Defensie" gepubliceerd. Hierin wordt Zeewolde nadrukkelijk genoemd met drie mogelijke locaties voor een nieuw te realiseren kazerne.  

Eén van deze locaties, Oosterwolde, werd door de gemeente Zeewolde zelf voorgesteld als een aanvullende optie op de reeds bestaande locaties. “na een herziening van een eerder onderzoek van Defensie is de locatie Oosterwolde opnieuw in beschouwing genomen omdat de juiste criteria niet waren toegepast bij de eerste beoordeling” aldus Wethouder Helmut Hermans

In de notitie wordt gesproken over het gebruik van landbouwgebieden door Defensie, maar Hermans erkende dat details nog niet volledig bekend zijn, aangezien de gemeente de notitie pas kort geleden heeft ontvangen. Hij benadrukte dat verdere vragen nodig zijn om de precieze betekenis en impact van deze landbouwgebieden te begrijpen.

Zeewolde mogelijke thuisbasis voor Defensie

Vrijdag middag heeft Defensie de notitie "Notitie Reikwijdte en Detailniveau nationaal programma Ruimte voor Defensie" gepubliceerd. Hierin wordt Zeewolde nadrukkelijk genoemd met drie mogelijke locaties voor een nieuw te realiseren kazerne.  

Eén van deze locaties, Oosterwolde, werd door de gemeente Zeewolde zelf voorgesteld als een aanvullende optie op de reeds bestaande locaties. “na een herziening van een eerder onderzoek van Defensie is de locatie Oosterwolde opnieuw in beschouwing genomen omdat de juiste criteria niet waren toegepast bij de eerste beoordeling” aldus Wethouder Helmut Hermans

In de notitie wordt gesproken over het gebruik van landbouwgebieden door Defensie, maar Hermans erkende dat details nog niet volledig bekend zijn, aangezien de gemeente de notitie pas kort geleden heeft ontvangen. Hij benadrukte dat verdere vragen nodig zijn om de precieze betekenis en impact van deze landbouwgebieden te begrijpen.

Een belangrijk onderdeel van de notitie is participatie. Defensie wil de betrokkenheid van burgers bevorderen. Hermans benadrukt dat echte participatie niet alleen betekent dat mensen gehoord worden, maar ook dat hun behoeften en meningen serieus worden genomen in de besluitvorming.

Wat betreft de invloed van de gemeente op toekomstige beslissingen was de wethouder duidelijk. “Bij een eventueel inpassingsbesluit is de invloed van de gemeente beperk. Echter, zolang participatie hoog in het vaandel staat, is het van belang voor de gemeente om gesprekspartner te blijven en invloed uit te oefenen zolang dat mogelijk is”.

Voordelen voor Zeewolde

Indien defensie naar Zeewolde komt, zal dit ook voordelen hebben voor de gemeente Zeewolde “Denk hierbij aan de economische spin-off, werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Zeewolde als woonplaats”. Hermans erkende dat het definitieve oordeel afhangt van details zoals de omvang van het gebied en de aard van de bouwwerken.

Ruim 70 agrariërs

Zoals de plannen nu voorliggen staat de bestaanszekerheid van de vele boeren bedrijven onder druk. In de 3 gebieden zoals beschreven zijn meer dan 70 agrariërs actief.  “Ik heb begrip voor de zorgen van agrariërs, met name degenen wier land als mogelijke locatie wordt overwogen”. Hij benadrukte dat het leed niet kan worden verzacht door de gemeente en dat Defensie verantwoordelijk is voor verdere communicatie en besluitvorming met betrekking tot deze agrarische gronden. Navraag bij de betrokken boeren blijkt dat deze pas op zaterdag, daags na de publicatie van de notitie, een schrijven mocht ontvangen van de gemeente Zeewolde met de mededeling dat hun bedrijf in het zoekgebied valt. Hierin waren de boeren niet vooraf gekend. 

Het blijft een dynamische situatie waarin verdere communicatie en participatie cruciaal zullen zijn voor het begrip en de acceptatie van deze mogelijke ontwikkeling binnen de gemeenschap van Zeewolde.

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Zeewolde mogelijke thuisbasis voor Defensie
Watch the video

Een belangrijk onderdeel van de notitie is participatie. Defensie wil de betrokkenheid van burgers bevorderen. Hermans benadrukt dat echte participatie niet alleen betekent dat mensen gehoord worden, maar ook dat hun behoeften en meningen serieus worden genomen in de besluitvorming.

Wat betreft de invloed van de gemeente op toekomstige beslissingen was de wethouder duidelijk. “Bij een eventueel inpassingsbesluit is de invloed van de gemeente beperk. Echter, zolang participatie hoog in het vaandel staat, is het van belang voor de gemeente om gesprekspartner te blijven en invloed uit te oefenen zolang dat mogelijk is”.

Voordelen voor Zeewolde

Indien defensie naar Zeewolde komt, zal dit ook voordelen hebben voor de gemeente Zeewolde “Denk hierbij aan de economische spin-off, werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Zeewolde als woonplaats”. Hermans erkende dat het definitieve oordeel afhangt van details zoals de omvang van het gebied en de aard van de bouwwerken.

Ruim 70 agrariërs

Zoals de plannen nu voorliggen staat de bestaanszekerheid van de vele boeren bedrijven onder druk. In de 3 gebieden zoals beschreven zijn meer dan 70 agrariërs actief.  “Ik heb begrip voor de zorgen van agrariërs, met name degenen wier land als mogelijke locatie wordt overwogen”. Hij benadrukte dat het leed niet kan worden verzacht door de gemeente en dat Defensie verantwoordelijk is voor verdere communicatie en besluitvorming met betrekking tot deze agrarische gronden. Navraag bij de betrokken boeren blijkt dat deze pas op zaterdag, daags na de publicatie van de notitie, een schrijven mocht ontvangen van de gemeente Zeewolde met de mededeling dat hun bedrijf in het zoekgebied valt. Hierin waren de boeren niet vooraf gekend. 

Het blijft een dynamische situatie waarin verdere communicatie en participatie cruciaal zullen zijn voor het begrip en de acceptatie van deze mogelijke ontwikkeling binnen de gemeenschap van Zeewolde.

 

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie