Regionieuws

22 februari start werkzaamheden Elburgerbrug

Van maandag 22 februari tot zaterdag 24 april voert de provincie Flevoland werkzaamheden uit aan de Elburgerbrug. Tijdens deze periode van negen weken is er van maandag t/m vrijdag één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Verkeerslichten en verkeersregelaars zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroming van het verkeer.
In de weekenden zijn beide rijstroken op de brug beschikbaar met uitzondering van de weekenden 10/11 april en 17/18 april. Deze twee weekenden is de brug volledig afgesloten en geldt er een omleidingsroute voor het wegverkeer. Voor voetgangers en fietsers vaart er dan een veerpontje.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart, hoger dan 5,50 meter, is er tijdens de renovatieperiode slechts beperkte doorvaart mogelijk. Op aanvraag wordt de brug één keer per dag, om 11.00 uur ’s ochtends, geopend. Dit tijdstip is afgestemd op de doorvaarmomenten bij de Reevesluis.

Een aanvraag voor een doorvaart moet een dag van te voren voor 16.00 uur worden gedaan bij de bediencentrale, telefoonnummer 0320 767610. Meer informatie hierover is te vinden op www.flevowegen.nl

Verkeersdrukte

Hoewel de brug, op twee weekenden na, beschikbaar blijft voor het verkeer zal de afsluiting van één rijstrook op bepaalde momenten tot de nodige verkeersdrukte bij de brug leiden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn verschillende maatregelen genomen:

  • Het verkeer vanuit de wijde omgeving wordt al op grote afstand van Elburg geadviseerd niet via de Elburgerbrug te rijden.
  • Het inzetten van verkeersregelaars bij de brug, maar ook bij het kruispunt Elburgerweg/Drontermeerdijk vlak voor de brug aan de Flevolandzijde. De verkeersregelaars zijn er van 6.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. Dit geldt in ieder geval voor de eerste 2 weken. Daarna wordt bekeken of hier aanpassingen op mogelijk of nodig zijn.
  • Dagelijkse monitoring van de verkeerssituatie, zodat verkeersmaatregelen aangepast kunnen worden als dat nodig is.

Drukte bij brugopeningen

Verkeersdrukte wordt verwacht in de ochtend- en avondspits, maar ook tijdens de brugopeningen voor de scheepvaart tussen 11.00 en 12.00 uur. Wanneer er nl. een aanvraag voor een doorvaart is moet de brug handmatig worden geopend en gesloten, wat veel langer duurt dan een normale brugopening. Ook het doorvaren van de schepen kost tijd, waardoor een brugopening wel drie kwartier kan duren. Daarom is het advies de brug tussen 11.00 en 12.00 uur ’s ochtends te mijden.

Drukte door werkzaamheden aan de Hanzeweg bij Dronten

In de week van 22 februari t/m 26 februari vinden er ook herstelwerkzaamheden aan het wegdek van de Hanzeweg plaats en wordt het verkeer omgeleid via de Elburgerweg en de Drontermeerdijk. Hierdoor is de verwachting dat er in de eerste week van de werkzaamheden aan de Elburgerbrug extra vertraging optreedt bij de kruising Elburgerweg/Drontermeerdijk. De werkzaamheden aan de Hanzeweg waren eerder gepland, maar zijn vanwege de vorst uitgesteld. De provincie zal er met de verkeersregelaars alles aan doen om de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp, die gratis te downloaden is via de App Store of de Google Play store kan iedereen de voortgang van de werkzaamheden volgen. In de BouwApp zal ook dagelijks worden aangegeven of er wel of geen brugopening is. Verder biedt de BouwApp de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel meldingen of klachten in te dienen.

Werkzaamheden

De Elburgerbrug krijgt net zoals alle beweegbare bruggen en sluizen, die de provincie vanuit de centrale in Lelystad bedient, een nieuw en uniform besturings- en bedieningssysteem. Het bouwen van het nieuwe besturings-en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo wordt de motor vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen nodig, worden de schakelkasten vernieuwd, komen er nieuwe camera’s en slagbomen, een nieuwe omroepinstallatie en moet alles aangesloten worden op de centrale in Lelystad. Daar waar nodig zullen ook betonreparaties worden uitgevoerd en krijgt de brug bovendien een schilderbeurt. Werkzaamheden die deels zichtbaar zijn bij de brug zelf en deels in en onder de brug en achter de schermen plaatsvinden.

Na deze renovatie voldoet de brug weer aan de nieuwste technische eisen en kan daarmee weer twintig jaar vooruit.

Meer informatie is te vinden op www.flevowegen.nl/projecten/elburgerbrug.

Foto: Provincie Flevoland

Advertentie