Regionieuws

36 aanvragen voor 2e ronde Fonds Leefbaarheid

Voor de tweede ronde van het Fonds Leefbaarheid landelijk gebied zijn 36 aanvragen ingediend. Het fonds is twee jaar geleden ingesteld om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het platteland van Flevoland door hier de sociale binding en de economische ontwikkeling te stimuleren. Om meer en kleinere projecten te honoreren is in deze ronde het maximaal beschikbaar te stellen bedrag per aanvraag verlaagd van € 500.000 naar € 175.000. Dat is ook terug te zien in de aanvragen. Het totaalbedrag van de aanvragen is ruim € 3 miljoen. Het beschikbare bedrag in deze ronde is € 1.025.000. Een onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de toekenning. In de loop van januari 2019 neemt het college hierover een besluit.

Gedeputeerde Harold Hofstra is blij met het grote aantal aanvragen. “Hieruit blijkt een groot enthousiasme van bewoners om actief te zijn voor hun woon- en leefomgeving. Het is mooi om te zien dat ondernemers en groepen bewoners bezig zijn om samen activiteiten op te pakken voor de versterking van de onderlinge band en om ons Flevolandse platteland aantrekkelijk te maken én te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Dat is precies waarom we dit fonds hebben.”

Beoordeling van de aanvragen
Een onafhankelijke commissie van deskundigen vergadert eind november en begin december. Zij adviseert de provincie over welke aanvragen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Zij doen dat door punten te geven aan elke aanvraag volgens door de provincie opgestelde criteria. Gedeputeerde Staten zal op basis van dit advies in de loop van januari 2019 een besluit nemen.

Terugblik op succesvolle 1e ronde Fonds Leefbaarheid
In het eerste jaar van het fonds konden 9 van de 28 ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Voorbeelden daarvan zijn het inmiddels gerealiseerde Calisthenics Park (een vorm van fitness in de buitenlucht waarbij het eigen lichaamsgewicht en de zwaartekracht gebruikt wordt om spieren sterker en soepeler te maken) in Biddinghuizen, een ontmoetingscentrum De Bloemenvaas bij Hanneke’s pluktuin in Biddinghuizen en de bouw van een multifunctioneel sportcentrum in Espel.

 

36 aanvragen voor 2e ronde Fonds Leefbaarheid  Provincie
Advertentie