Loading...

Bijvoeren heckrunderen en konikpaarden Oostvaardersplassen bij voedselgebrek
Bijvoeren heckrunderen en konikpaarden Oostvaardersplassen bij voedselgebrek

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Staatsbosbeheer verzocht de heckrunderen en konikpaarden bij te voeren als er deze winter aantoonbaar voedselgebrek is. De edelherten mogen volgens de wet alleen worden bijgevoerd als er bijzondere weersomstandigheden zijn. Dit staat in de nieuwe beleidslijn bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen. Het nieuwe beleidskader dat Provinciale Staten in juli van dit jaar vaststelde is erop gericht dat bijvoeren op termijn niet meer nodig is. Het terugbrengen van het aantal edelherten is weliswaar gestart, maar zal naar verwachting deze winter niet leiden tot de doelstand van 490 dieren. Deze winter is daarom een overgangsjaar. Voor de paarden en de runderen in het gebied is het mogelijk dat er komende winter onvoldoende voedsel beschikbaar is.
Het college wil voorkomen dat de dieren deze winter een tekort aan voedsel hebben, daarom zijn er in overleg met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over wanneer het zinvol is om tot bijvoeren over te gaan. Gedeputeerde Staten houden hiermee rekening met de motie bijvoeren van 11 juli dit jaar, die in Provinciale Staten brede steun kreeg.