De publieke opinie ten opzichte van het gebruik van bestrijdingsmiddelen verandert

Logo Agricultural Sprayer Academy

Gewasbescherming. Een vak apart. Om kennis en expertise over gewasbescherming te vergroten wordt dit jaar voor derde keer op rij de Agricultural Sprayer Academy (ASA) georganiseerd. Een cursus met zes bijeenkomsten waarin alle aspecten van gewasbescherming behandeld worden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Een gezond gewas telen vraagt om een goede verzorging. Het beschermen van een gewas tegen ziekten en plagen kan een uitdaging zijn. Wet- en regelgeving van gewasbescherming worden steeds strenger en de voorwaarden aan het gebruik worden aangescherpt. De publieke opinie ten opzichte van het gebruik van bestrijdingsmiddelen verandert. Hoe behouden we een goed pakket aan oplossingen, waarbij mens en milieu beiden gebaat zijn?

Om u hierin verder te helpen zijn er zes cursusdagen georganiseerd waarin onderwerpen als spuittechnieken, precisielandbouw en werkingsmechanismen centraal staan. Tijdens deze bijeenkomsten wordt theorie op een interactieve manier aan de praktijk gekoppeld. Door middel van presentaties, demonstraties en discussies worden onderwerpen, waarbij de nadruk op het gezond telen van gewassen ligt, uitvoerig met elkaar besproken.

Punten verdienen voor spuitlicentie

Aan de Agricultural Sprayer Academy kunnen 30 personen deelnemen gedurende 6 bijeenkomsten van november 2019 tot maart 2020. Met deelname aan de ASA kunt u punten verdienen voor uw spuitlicentie en ontvangt u tevens een certificaat van deelname.

Inschrijven is mogelijk, ga daarvoor naar: www.gezondtelen.nl/aanmelden

Advertentie