Regionieuws

Geke van der Sloot heeft Lelyprijs 2021 in ontvangst genomen

Donderdag 9 september ontving zij de prijs voor haar tomeloze inzet voor muziekonderwijs in Flevoland uit handen van commissaris van de Koning, Leen Verbeek, ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.

Deze bekroning bestaat uit een bedrag van €5000 euro en een kunstwerk van Siemen Bolhuis en is bedoeld voor organisaties of personen die zich hebben onderscheiden met activiteiten op het gebied van cultuur of natuur. De prijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Geke van der Sloot heeft Lelyprijs 2021 in ontvangst genomen

Over Geke van der Sloot

Al meer dan 40 jaar geeft Geke van der Sloot uit Urk als vrijwilliger zangles en leidt ze een zangschool voor Urker jeugd. In 1980 is Van der Sloot begonnen met haar missie om het zangonderwijs weer op de lesroosters van de regionale scholen te krijgen. Zij heeft al die tijd dagelijks gratis zangles gegeven aan de Flevolandse jeugd, met name uit Urk en Noordoostpolder. En ze ontwikkelde een eigen methode waarmee ieder kind in principe kan leren zingen, net zoals het kan leren schrijven en rekenen. Gemakshalve wordt dit de ‘methode Geke’ genoemd. Het repertoire omvat zowel religieuze- als niet religieuze- alsook klassieke en algemene liederen.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Foto: Studio Wierden
Advertentie