Regionieuws

Hospice Nijkerk gaat verbouwen

De besturen van de Stichting Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk hebben plannen om volgend jaar het hospice uit te breiden en het pand te verbouwen en opnieuw in te richten. Daarvoor zal in 2021 een fondsenwervingsactie worden opgezet.

Volgens een planning zal de verbouw in de tweede helft van 2021 van start gaan. Tijdens de verbouw zal het hospice geopend blijven en kunnen er nog steeds gasten opgenomen worden, zij het tijdelijk met iets minder mogelijkheid tot opname. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de gasten, medewerkers en de omgeving te beperken.

De verbouw bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe gastenkamers met eigen sanitair en een terras. Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes. Om aan de vraag van isolatieverpleging te voldoen zal een aantal kamers daarvoor ingericht worden. Daarnaast zal in het bestaande deel een aantal ruimten opnieuw worden ingericht en opgeknapt.

Hospice Nijkerk

Verder komt er meer ruimte voor ontmoeting voor gasten en familie, zoals een aparte eetkamer. Ook komt er een groter kantoor voor de verpleegkundigen, die op dit moment in een opkamertje bivakkeren.

In het hospice zullen duurzame energiezuiniger installaties worden geïnstalleerd en zal ook de isolatie geoptimaliseerd worden. Verwacht wordt dat daarmee de gebruikskosten omlaag zullen gaan.

Met de voorgenomen verbouwing willen de besturen voldoen aan wet- en regelgeving betreffende werkomstandigheden en komt er meer ruimte voor werken en zorg. Ook wordt het pand door verduurzaming en uitbreiding toekomstbestendig gemaakt. Uiteraard met behoud van de eigenheid en uitstraling van het monumentale karakter van het pand.

Het Hospice Nijkerk e.o. is gevestigd in Bethanië, het oudste huis van Nijkerk. Het is in het midden van de zeventiende eeuw, na een brand die de hele stad in de as legde, herbouwd. Het gebouw is in 2008 gerenoveerd tot hospice. Dit hospice biedt palliatieve terminale zorg aan zorgvragers in de laatste levensfase, voor wie genezing niet meer mogelijk is.

Advertentie