Regionieuws

Natuureffecten van nieuwe kruising bij Zeewolde niet goed in beeld

Effecten op aanwezige duikeenden en vleermuizen door de nieuwe kruising van de Ganzenweg met de Knardijk zijn niet goed beschreven. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport.

Natuureffecten van nieuwe kruising bij Zeewolde niet goed in beeld

De gemeente Zeewolde had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Om het aantal files op de Ganzenweg (N302) te verminderen, willen de Provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde de kruising van deze weg met de Knardijk (N707) en Harderdijk (N306) aanpassen. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Uit het rapport blijkt dat het project de verkeersknelpunten oplost, waardoor de door-stroming verbetert. Het kruispunt ligt naast het beschermde natuurgebied Veluwerand-meren dat voor meervleermuizen, kuif- en tafeleenden van belang is. Het rapport laat niet goed genoeg zien welke effecten de aanleg en het gebruik van de weg op deze beschermde soorten heeft en hoe deze voorkomen kunnen worden.
De Commissie adviseert daarom om eerst het rapport aan te passen en dan een besluit over het bestemmingsplan te nemen. Dit helpt de gemeenteraad goed onderbouwde afwegingen over het plan te maken.

Lees hier het toetsingsadvies over het milieurapport in PDF

Foto's: Provincie Flevoland

Advertentie