Loading...

Partneravond over borstkanker
Partneravond over borstkanker

Ziekenhuis St Jansdal organiseert op dinsdagavond 27 november 2018 een avond voor partners over borstkanker. Het doel van de avond is om erkenning, herkenning en ondersteuning te bieden aan partners van (ex)borstkankerpatiënten. De bijeenkomst vindt plaats in het ziekenhuis.
Tijdens de avond houden diverse sprekers een interessante lezing. Zij gaan in op de problemen waar partners van borstkankerpatiënten mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de verandering in uiterlijk, de gevolgen van chemotherapie en een eventueel vervroegde overgang. Vervolgens is er gelegenheid om daarover door te praten. Ook een coördinerend oncologieverpleegkundige en verpleegkundig specialist zijn deze avond aanwezig. Partners van (ex)borstkankerpatiënten zijn van harte uitgenodigd. Ten op zichte van eerdere partnerbijeenkomsten is er dit keer voor gekozen om alleen de partners uit te nodigen.

De avond duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur en vindt plaats in de Van Speuldezaal, 1e verdieping van het ziekenhuis (route 1.15). De bijeenkomst is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit is mogelijk via www.stjansdal.nl/voorlichting. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met coördinerend oncologie verpleegkundige Fyni Renes (0341 – 435748) of Willemien Bronkhorst, verpleegkundig specialist (0341-463722).