Regionieuws

Project Oosterwold wint Aan de Slagtroffee

Gebiedsorganisatie Oosterwold heeft de 'Aan de Slag Trofee 2020' gewonnen met het project Oosterwold. Programmadirecteur van het project Werner Brouwer mocht deze prijs in ontvangst nemen.

De 'Aan de Slag Trofee' is een prijs die wordt uitgereikt aan overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven die met elkaar werken aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. De projecten die op een inspirerende manier wordt neergezet verdient het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee. Alle projecten van overheden en samenwerkingsverbanden met een duidelijk innovatief karakter maken kans om op het (virtuele) podium te komen.

Naast het gebied Oosterwold was ook Waterschap Limburg met het project Waterschapsverordening en Digitalisering, en de Regionale werkgroep Meervoudige Vergunningen regio Utrecht, met het project Samenwerkingsafspraken Meervoudige Vergunningen genomineerd.

Bij het project Oosterwold was de jury positief verrast door de wijze waarop de inwoners centraal staan. "Het project wordt als bijzonder getypeerd en getuigt van bestuurlijke moed, omdat afstand wordt genomen van vaste waarden en inwoners een expliciete rol krijgen bij de gebiedsontwikkeling."

Maak Oosterwold, landschap van initiatieven

Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Er komen op termijn 15.000 woningen te staan volgens het principe van 'doe-het-zelf'-gebiedsontwikkeling. Vanuit het principe Mensen maken Oosterwold! krijgen initiatiefnemers alle ruimte om zelf de ontwikkeling van het gebied in te richten naar eigen wens.

Zij bepalen niet alleen hun eigen woning. Maar gaan ook over aanleg en beheer van hun wegen, paden, groen, energievoorziening, (afval)water en de openbare ruimte. Dat moeten ze allemaal zelf tot stand brengen, samen met anderen. Het ontwikkelen gebeurt op organische wijze, zo duurzaam, groen en zelfvoorzienend mogelijk, met maximale vrijheid voor initiatiefnemers en stadslandbouw op 50% van hun kavel.

Een handboek helpt de initiatiefnemers. In Oosterwold leert men tijdens het ontwikkelen. Dat vraagt wel iets van de manier waarop de 5 overheidspartners en de initiatiefnemers de samenwerking hebben ingericht en langere tijd samen optrekken. De betrokken partners nemen hun rol als faciliterende overheid.”

Tijdens de inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 19 januari werd deze prijs uitgereikt.

Het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Bron: Aan de slag met de omgevingswet

Advertentie