Regionieuws

Provincie Flevoland stelt maatschappelijke klankbordgroep Oostvaardersplassen in

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben op 9 juli een maatschappelijke klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen ingesteld. De klankbordgroep heeft tot doel om de provincie te adviseren over het verder vormgeven van het gesprek met de samenleving over de Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen (Foto: Staatsbosbeheer)

De instelling van de maatschappelijke klankbordgroep komt voort uit een aanbeveling van de commissie Van Geel en is een wens van verschillende maatschappelijke organisaties die actief zijn rond de Oostvaardersplassen. De maatschappelijke klankbordgroep adviseert Gedeputeerde Staten over de onderwerpen waarvoor de inbreng van maatschappelijke organisaties en inwoners wordt gevraagd. Ook adviseert de klankbordgroep welke organisaties en personen daarbij betrokken kunnen worden en welke vorm daarvoor geschikt is. Op basis van de adviezen van de klankbordgroep organiseert de provincie vervolgens gesprekken met de samenleving.

Input voor provinciaal beleid
De uitkomsten van de gesprekken worden door de provincie meegenomen in de verdere realisatie van het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld vogels, natuur en landschap, toerisme en recreatie en de grote grazers.

Samenstelling
De klankbordgroep bestaat uit de heer P. Poelmann (voorzitter en voormalig lid van de commissie Van Geel), mevrouw J. Boeijen (vanuit haar betrokkenheid bij de grote grazers), de heer N. Dijkshoorn (vanuit zijn betrokkenheid bij Natura 2000 en vogeldoelsoorten), mevrouw A. Kox (vanuit haar betrokkenheid bij recreatie en toerisme) en de heer dr. D. Laws (vanuit zijn kennis met betrekking tot maatschappelijke participatie). De leden zijn benoemd tot en met 31 december 2020.

*Foto: Staatsbosbeheer)

Advertentie