Regionieuws

Provincie helpt ondernemers bezoekers Flevoland te laten ontdekken

Gedeputeerde Staten hebben op dinsdag 7 maart de Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023' definitief vastgesteld.

Ondernemers en organisaties kunnen nog dit jaar een subsidie ontvangen tot het maximale bedrag van € 30.000,-. Gedeputeerde Recreatie en Toerisme Jop Fackeldey: “Wij helpen onze ondernemers die zich inzetten om Flevoland en de eigenheid van Flevoland onder de aandacht te brengen. Zo kunnen de ondernemers meer bezoekers, zoals recreanten uit de provincie en daarbuiten, aantrekken en ervaren zij zelf wat het Verhaal van Flevoland is.”

Een kunstwerk van cortenstaal met de contouren van Flevoland in 3 panelen
Foto: Mariska van Diepenbeek

Wat is het Verhaal van Flevoland eigenlijk?

Dit is het verhaal dat ingaat op de eigenheid van Flevoland, het ‘Nieuwe land op de zeebodem’. Door haar unieke en onderscheidende karakter is Flevoland al een geliefde recreatieve en toeristische bestemming. Met het verhaal van Flevoland zetten we Flevoland, samen met de vrijetijdssector, gemeenten, Visit Flevoland en vele andere partijen, op de kaart. Het unieke karakter van onze provincie bestaat uit vier bijzondere verhaallijnen: Watererfgoed, Agro & Food, Nieuwe Natuur en Vernieuwend Ontwerp. Elke verhaallijn vertelt met haar eigen iconen en bezienswaardigheden een stuk van het verhaal.

Flevoland is de jongste provincie, maar heeft in haar 75-jarig bestaan al een rijke geschiedenis. Om de verhalen die daarmee samenhangen levendig te houden stimuleert de provincie graag ondernemers in de vrijetijdssector. Dit kan bijvoorbeeld door informatie over Flevoland te verstrekken bij de verkoop van streekproducten of het ontwikkelen van nieuwe (belevings)producten passend bij het Flevolandse karakter. Zo diende ook Bed & Breakfast-eigenaresse Mariska van Diepenbeek een aanvraag in onder de noemer ‘Chill with milk’. Zij bouwde van de subsidie een melkhuisje met terras waar bezoekers hun eigen melk kunnen tappen. Op het terras staat een kunstwerk van borden waarop één van de verhalen van Flevoland wordt uitgelegd: de hoogte van de golfen op een meerpaal die aangeeft hoe ver we op de zeebodem zitten. Mariska: “Ik vind het belangrijk dat mensen het weidse land van Flevoland gaan waarderen”.

Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023'

De Nadere regels is een vernieuwing van de eerdere Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018 - 2022'. Deze zijn aangepast, na uitgebreid de ondernemers en organisaties die een aanvraag gedaan hebben in die periode, bevraagd te hebben naar hun ervaringen. De subsidieregeling is samen met de Flevolandse gemeenten, Visit Flevoland en andere partners verder ontworpen.
Voor subsidieaanvragen met een startdatum in 2023 geldt een aanvraagperiode van 1 april tot 1 mei 2023. Voor de daaropvolgende jaren is de aanvraagperiode van 1 november tot 1 december vastgelegd voor een aanvraag met een startdatum in het jaar erna.


Meer informatie
De Nadere regels 'Vergroten van de belevingswaarde in vrijetijdsproducten vanaf 2023' staan vanaf woensdag 15 maart gepubliceerd in het loket van www.flevoland.nl. Daarnaast kan Visit Flevoland ondernemers adviseren bij het ontwikkelen van een projectplan.

Zo geven zij op donderdag 23 maart van 14.00 – 15.00 een online presentatie over de mogelijkheden voor deze regeling. Meer informatie hierover is te vinden op: http://www.visitflevoland.nl/vbv-subsidie

 

Advertentie