Provincie wil groene daken en gevels

Logo provincie Flevoland

De provincie komt dit jaar met een subsidieregeling voor het vergroenen van daken en gevels van gebouwen in steden en dorpen. De regeling is bedoeld voor eigenaren en huurders van een woning, bedrijven en instellingen. Hiermee worden ook bijvoorbeeld buurthuizen en scholen bedoeld. Zij allen kunnen een aanvraag indienen. Door de provincie is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 450.000.

De subsidieregeling ligt tot en met 29 januari ter inzage via het digitale loket van de provincie. De verwachting is dat de eerste aanvragen vanaf maart 2021 ingediend kunnen worden.

Mooi én goed
Gedeputeerde Cora Smelik: “Door de klimaatverandering verandert onze omgeving. Het wordt bijvoorbeeld steeds warmer, de droge periodes worden droger en de natte periodes juist veel natter. De regeling is bedoeld voor de aanleg van groene daken en gevels in steden en dorpen. Daarmee beperken we wateroverlast, kunnen we de biodiversiteit en vergroening vergroten en levert het een bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot. Kortom, groen op het dak of tegen een gevel is niet alleen mooi, maar ook goed!”

Groene daken zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen, waardoor wateroverlast wordt verminderd. Ook helpen groene daken voor verkoeling in de zomer. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de isolatie in huis: koeler in de zomer, warmer in de winter.

Buurtinitiatieven
De provincie wil initiatieven in buurt- of wijkverband bevorderen. Voor gezamenlijke aanvragen van minimaal twee verschillende eigenaren, huurders, bedrijven of instellingen, voortkomend uit een buurtinitiatief en betrekking hebbend op minimaal twee verschillende panden, wordt het subsidiebedrag verhoogd.
De ontwerp-Subsidieregeling groene daken en gevels 2021 kunt u vanaf 18 december 2020 t/m 29 januari 2021 HIER digitaal raadplegen.

Advertentie