Regionieuws

Reacties van de "buren" op voornemen nieuwe kazerne

LTO Noord en Scoutinglandgoed Zeewolde reageren op het voornemen om een nieuwe kazerne inclusief oefenterrein in het midden van Nederland te vestigen. De voorkeurslocatie is in Zeewolde vlak na de Nijkerkerbrug.

Scoutinglandgoed Zeewolde wordt directe buur en LTO Noord is belangenbehartiger van de agrarische sector.
De oppervlakte van het terrein beslaat ongeveer 500 hectare en zou op de plek komen van onder andere 8 agrariërs die de grond pachten (Lees meer in het artikel van 2 december….).

Op 6 december was er een informatie avond voor de ondernemers en inwoners die direct in het gebied ondernemen en/of wonen. Er werd niet zozeer nieuwe informatie gedeeld maar er konden wel vragen worden gesteld.

Reacties van de "buren" op voornemen nieuwe kazerne

De avond werd georganiseerd door defensie. Ook de gemeente was te gast om de informatieavond bij te wonen.

Lokale Omroep Zeewolde heeft wat vragen gesteld aan de aanliggende ondernemers.

De agrariërs hebben aangegeven later met een eenduidig antwoord te komen, maar Jaap Lodders (namens LTO Noord) geeft wel een reactie op de ontwikkelingen en wat dit in het algemeen inhoudt voor de agrarische sector.

Reactie van LTO Noord op de vragen 

Wat vindt LTO Noord ervan dat 500 ha vruchtbare agrarische grond verloren gaat (bij het datacenter ging het om 166 ha).
LTO Noord vindt dat er te allen tijde zuinig omgegaan moet worden met vruchtbare landbouwgrond. Dit is een hele grote oppervlakte die voor de landbouw verloren gaat als de plannen doorgaan. Op deze manier wordt er een grote aanslag gepleegd op de ruimte in Flevoland. Het is van groot belang dat hierover op provinciaal niveau keuzes gemaakt worden.

Gaat het plan door dan zullen 8 boeren moeten verhuizen en hun bedrijf elders voortzetten.
Wat vindt LTO Noord hiervan (bij het datacenter ging het om 4 boeren).
Als het plan doorgaat zullen de boeren ruim gecompenseerd moeten worden, zodat zij hun bedrijf elders kunnen voortzetten of dat er vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vervangende grond beschikbaar wordt gesteld voor boeren die nu grond pachten van het RVB.

Gaat LTO Noord de 8 boeren nog bijstaan en zo ja, op welke wijze.
We hebben aangedrongen op snelle duidelijkheid zodat de boeren die het betreft niet lang in onzekerheid hoeven te zitten. We zullen de boeren zeker bijstaan. Hoe, dat hangt af van de wensen van de individuele boer. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En uiteraard zullen we lobbyen voor de collectieve belangen, zowel van de boeren die in het gebied woonachtig zijn, alsook van de boeren in de omgeving. Zij moeten, als de plannen doorgaan, op dezelfde wijze hun bedrijf kunnen blijven uitvoeren zoals men dat nu doet.

Gaat LTO Noord nog in gesprek met het Ministerie van Defensie.
We hebben contacten met het Ministerie van Defensie.

 Scoutinglandgoed Zeewolde

Scoutinglandgoed Zeewolde zal bij doorgang van de kazerne directe buur worden, ook hen zijn enkele vragen gesteld:

Wat vindt u van de mogelijke realisatie van een kazerne in het aangegeven gebied, gezien de nabijheid van het scouting terrein.
We zijn in gesprek met de gemeente en volgen de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het gebied eruit komt te zien en wat dit mogelijk voor ons betekent, aan de andere kant van het Nulderpad. Met de grote bedrijvigheid die een kazerne met zich meebrengt zien we wel kansen voor de bereikbaarheid van Scoutinglandgoed Zeewolde, waar nu geen openbaar vervoer in de buurt is.

Verwacht u hiervan in de toekomst overlast.
Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe het gebied eruit komt te zien is hier nog niets over te zeggen.

Gaat u in overleg met het Ministerie van Defensie over deze vestiging en wat is dan uw insteek.
Zodra de plannen meer definitief worden staan wij zeker open voor gesprek en samenwerking, omdat wij gebruik maken van dezelfde omgeving.

Waren vertegenwoordigers van scouting bij de bijeenkomst op dinsdag 6 december 2022
Zo ja, hoe hebben zij deze bijeenkomst ervaren.
Ja, we waren aanwezig tijdens de informatieavond. Het was goed om het verhaal uit eerste hand te horen en in gesprek te gaan met belanghebbenden. We realiseren ons dat dit voor onze buren veel verandering met zich meebrengt.

Heeft u nadere informatie over deze mogelijke vestiging kunnen verkrijgen
Zo ja, welke nadere informatie hebt u gekregen.
Nee, niet meer dan wat al gedeeld is door Defensie.

Gaat u ook in overleg met de bewoners van dit gebied en de ondernemers rond deze locatie
Op het moment dat er meer bekend is en dat dit nodig is, zullen we dat zeker doen.

Van Camping en Jachthaven Erkermederstrand is er nog geen reactie ontvangen, mochten wij (Lokale Omroep Zeewolde red.) deze binnenkrijgen, zullen we dit bericht bijwerken.Advertentie