Regionieuws

Samenwerking met Fryslân en Groningen; Flevoland investeert in pilot waterstofbus

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om mee te doen en te investeren in de pilot met een bus, die op waterstof gaat rijden. De pilot wordt ook gesteund door de provincies Groningen en Fryslân en het OV-bureau Groningen-Drenthe en zal worden uitgevoerd door Arriva. Een bestaande dieselbus zal worden omgebouwd naar een bus die op waterstof rijdt. De bus gaat in 2021 en 2022 rijden tussen Emmeloord en Groningen. Deze lijn is één van de langste HOV-(Hoogwaardig openbaar vervoer) lijnen in Nederland.

Gedeputeerde Jan de Reus

Samen verder

Gedeputeerde Jan de Reus: “In Flevoland zijn we grote stappen aan het zetten om het streekvervoer zo duurzaam mogelijk te maken. Hierin werken we onder meer samen met de provincies Gelderland en Overijssel. Door deze samenwerking kunnen we veel meer bereiken, dan door het alleen te doen. De pilot waterstofbus met Groningen en Fryslân is daar ook weer een mooi voorbeeld van.

Voor de toekomst

Op HOV-lijnen zoals Emmeloord – Groningen (lijn Q315) wordt vooral met touringcars gereden. Voor dit soort bussen is nog geen waterstofbus in productie. Een belangrijke reden voor de pilot is dan ook om busfabrikanten te prikkelen om touringcars op waterstof te gaan produceren. Dit is ook interessant voor het commerciële busvervoer. Zo vergroot de pilot de mogelijkheden om in de toekomst op langere afstanden duurzamer en CO2 neutraler te reizen. Daarnaast is de opwaardering van een bestaande dieselbus naar een waterstofbus een mooi voorbeeld van de circulaire economie. De bestaande bus krijgt een tweede kans. De bus is net vertrokken naar Finland, waar hij omgebouwd wordt.

Waterstofvulpunt

De omgebouwde bus gaat vanaf december 2020 rijden van Emmeloord naar Groningen, via Joure en Heerenveen en andersom. Voor het tanken gaat de bus gebruik maken van het bestaande waterstofvulpunt in Groningen. De provincie wil onderzoeken in hoeverre ook tanken in Flevoland mogelijk is. Het tanken van de waterstofbus kan het draagvlak voor de realisatie van een waterstofvulpunt in de regio Lelystad vergroten en daarmee ook anderen stimuleren om op waterstof te gaan rijden.

Financiering

De pilot sluit nauw aan bij het Flevolandse Coalitieakkoord, waarin de ambitie is uitgesproken om de komende jaren de toepassing van waterstof te willen stimuleren, vooral in de mobiliteit en warmtetransitie.

Foto: gedeputeerde Jan de Reus

Advertentie