Loading...

Logo Stichting Leergeld
(Stichting) Leergeld Randmeren van start

In de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde wonen ca. 2.500 kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het ontbreekt deze gezinnen vaak aan voldoende middelen om de kinderen mee te laten doen met activiteiten die voor andere kinderen zo vanzelfsprekend zijn.

Denk hierbij aan een schoolreisje, meedoen bij de sportclub maar ook aan het ontbreken van essentiële zaken voor school zoals een fiets, rekenmachine of tablet-pc. 

Stichting Leergeld Randmeren wil het mogelijk maken om alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het is echter niet makkelijk om deze groep kinderen op het spoor te komen. Door slim gebruik te maken van de netwerken waar zij zich in bevinden zoals scholen, sportclubs, maatschappelijke organisaties en de gemeente probeert Leergeld Randmeren in contact te komen met deze gezinnen om hen vervolgens, waar het kan, te helpen.

12 april eerder dit jaar heeft de formele oprichting plaats gevonden. 2 maanden later, 12 juni heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden waar onder andere medewerkers van scholen, medewerkers, raads- en collegeleden uit de vier gemeenten maar ook partners uit het sociaal-maatschappelijk veld bijeen waren. De Rabobank Foundation bood op deze middag Stichting Leergeld Randmeren een cheque aan van maar liefst 10.000 euro.

Ook werd de website officieel gelanceerd. Na deze start kunnen de hulpverleners van start om bij gezinnen die het nodig hebben aan de slag te gaan.