Regionieuws

Verkeersveiligheidsonderzoek N307, Markerwaarddijk

De provincie Flevoland roept de hulp in van automobilisten voor een onderzoek naar verkeersveiligheid op de N307 Markerwaarddijk (dijk tussen Lelystad en Enkhuizen). De provincie wil graag weten hoe automobilisten de weg beleven, welke knelpunten zij zien en of zij onveilige verkeerssituaties ervaren. Wilt u de provincie helpen bij dit onderzoek dan kunt u tot en met 18 december 2020 mee doen aan de online enquête op Flevowegen.nl.

Onderzoek naar veiligheid en doorstroming
Provincie Flevoland is gestart met een verkenning naar de veiligheid en de doorstroming op de N307 Markerwaarddijk (dijk Lelystad – Enkhuizen). Aanleiding hiervoor is de verwachting dat de verkeersintensiteit op de dijk zal toenemen door de natuurontwikkeling langs de dijk.

Markerwaarddijk

Het doel is om binnen de bestaande marges van het huidige dijklichaam te onderzoeken of er verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk zijn. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Het streven is om de eerste maatregelen mee te nemen in het beperkte onderhoud dat de provincie aan de weg uitvoert in 2022/2023.

Ontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land
De weg tussen Lelystad en Enkhuizen is een belangrijke doorgaande route tussen west en oost Nederland. In 2020 heeft Rijkswaterstaat een grootschalig project voor dijkversterking van de Houtribdijk afgerond. Hierbij is ook nieuwe natuur aangelegd. Door onder meer deze ontwikkelingen wordt de Markerwaarddijk naast een doorgaande verbinding, ook steeds meer een bestemming waar mensen unieke vergezichten willen ervaren. De Markerwaardijk ontwikkelt zich steeds meer tot een publiekstrekker. Dit kan consequenties hebben voor zowel de veiligheid en de inrichting van de weg als voor de doorstroming op de weg. De verkenning moet daar meer duidelijkheid over geven.


*Kaart: Provincie Flevoland

Advertentie