Regionieuws

Vragen over laag afschot herten in Oostvaardersplassen

De fracties van VVD, SGP en CDA in Provinciale Staten willen opheldering over de lage afschotcijfers van herten afgelopen winter in de Oostvaardersplassen.

In plaats van de geplande 1400 herten zijn er uiteindelijk slechts 157 afgeschoten. De partijen vrezen dat hierdoor de ‘reset’ van het aantal grote dieren in het natuurgebied niet gehaald kan worden. Deze reset is nodig omdat het gebied de te hoge aantallen dieren niet aankan. Voor de edelherten is het doel om de kudde terug te brengen tot 500 dieren, maar het zijn er op dit moment veel meer. De genoemde partijen vragen zich nu af welke opties er nog open liggen. Een van de vragen is of Staatsbosbeheer, die verantwoordelijk is voor het afschot, wel genoeg jaagcapaciteit heeft om de doelstellingen te bereiken.

Vragen over laag afschot herten in Oostvaardersplassen

Ook vragen de partijen zich af of er alternatieve jachtmethoden kunnen worden ingezet om in de komende winter tot hogere afschotcijfers te komen. Verder wijzen VVD, SGP en CDA op het feit dat in andere natuurgebieden in Nederland, zoals de Waterleidingduinen in Noord-Holland en de Veluwe, het benodigde afschot wél wordt gehaald. “Wat valt er te leren van het beheer in die gebieden?,” vragen de partijen zich af. “Worden er over en weer ervaringen uitgewisseld met de instanties die het beheer in deze gebieden uitvoeren?”.


Tot slot willen de partijen weten of Gedeputeerde Staten in deze afschotcijfers aanleiding ziet om het vastgestelde beleid bij te stellen zodat het doel van de reset alsnog kan worden behaald. 

Gedeputeerde Staten zal de vragen in de komende weken beantwoorden.

Lees hier de volledige vragen

Advertentie