Loading...

Waardering voor OV stijgt door naar 7,8
Waardering voor OV stijgt door naar 7,8

Reizigers geven gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer aan het openbaar vervoer in Nederland voor 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse OV-Klantenbarometer. In de regio IJsselmond, waar Zeewolde onder valt is dit een 7,7. In 2018 was het gemiddelde rapportcijfer nog een 7,7, in de regio IJsselmond een 7.6. Reizigers blijven kritisch over de prijs en informatie bij vertragingen. Dit patroon is ook te zien bij het regionale vervoer. Het rapportcijfer komt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer van het kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-kpVV).

Waardering

“Ik ben blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Een pluim voor alle mensen die ons dagelijks in de regio vervoeren, want het OV Regio IJsselmond krijgt over 2019 een 7,7. Het stadsvervoer in Lelystad en Almere scoort een 7,8. Dat zijn prestaties om trots op te zijn”, aldus Jan de Reus, gedeputeerde openbaar vervoer.

De waardering voor het OV stijgt voor het achtste jaar op rij. Dat geldt zowel voor het totaalcijfer als voor de overige onderzochte onderwerpen. Informatie over vertragingen is een aandachtspunt en wordt besproken met de vervoerder.

Over het onderzoek

De OV-Klantenbarometer is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer. Opdrachtgever is CROW-KpVV. een onderdeel van CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer, aanbesteden en contracteren. Het onderzoek is nu voor de negentiende keer gehouden. In totaal vulden het afgelopen jaar 103.460 OV-reizigers tijdens 7.070 ritten de vragenlijst met ruim 30 vragen in.

Provincies tevreden

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken samen in het gebied OV-Oost. Klanttevredenheid en reisinformatie zijn onderdelen van programma’s van eisen bij aanbestedingen voor vervoerders.