Regionieuws

Waterschap Zuiderzeeland presenteert nieuw college en bestuursprogramma

Dinsdag 4 juni 2019 is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur (Algemene Vergadering) het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland geïnstalleerd.

Gebouw Waterschap Zuiderzeeland

Het nieuwe college bestaat naast dijkgraaf Hetty Klavers uit: de heer Jo Caris namens Water, Wonen en Natuur, de heer Tom Vereijken namens VVD, 50PLUS en AWP, de heer Andries Poppe namens ChristenUnie/SGP en CDA, de heer Piet Boer namens Ongebouwd en Werk aan Water.

Bestuursprogramma 2019-2023

Tijdens de Algemene Vergadering is eveneens het bestuursprogramma 'Water beweegt ons' vastgesteld, waarmee de koers voor de komende vier jaar is bepaald. Het programma is tot stand gekomen met medewerking van alle fracties. Het nieuwe bestuur bouwt voort op de ingezette weg van het vorige bestuur. Klimaat is een belangrijk thema. Dit geldt ook voor het versterken van de dijken, de kwaliteit van het oppervlaktewater, duurzaam waterbeheer en digitalisering. Het bestuur wil graag samen met inwoners, ondernemers, agrariërs, mede-overheden en andere gebiedspartners de wateruitdagingen oppakken. Water beweegt ons.

Afscheid heemraden

Met de installatie van het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden neemt Waterschap Zuiderzeeland afscheid van de aftredende heemraden Jan Nieuwenhuis, Lida Schelwald-van der Kley, Ton Leijten en Camiel Maenhout.

Advertentie