Regionieuws

CDA Flevoland verbaasd over buitenspel zetten G-gebied als woningbouwlocatie

De Statenfractie van het CDA in de provincie Flevoland wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of de provincie de bevoegdheid heeft gemeenten te corrigeren bij het aan- en afwijzen van woningbouwlocaties. Aanleiding voor de vraag is onder meer de keuze van de gemeenteraad het G-gebied niet te bebouwen, maar hier een ‘ontmoetingsbos’ van te maken.

De provincie Flevoland heeft een bouwopgave van 100.000 woningen. Met dit aantal zou voor de komende jaren kunnen worden tegemoet gekomen aan de vraag van de inwoners. Gemeenten hebben hierbij de mogelijkheid mee te praten en eigen doelstellingen mee te wegen. De provincie moet er vervolgens zorg voor dragen dat de gezamenlijke opgave vorm wordt gegeven.

8CDA Flevoland verbaasd over buitenspel zetten G-gebied als woningbouwlocatie

Binnen de kaders van de provincie hebben de gemeenten ruimte zelf bouwgebieden aan te wijzen en te ontwikkelen. In Zeewolde is al tientallen jaren discussie over het zogeheten G-gebied. Het betreft een gebied aan de rand van Zeewolde tussen de Dasselaarweg en de Spiekweg (het bos dus aan de overkant van sportpark De Horst). De gemeenteraad van Zeewolde nam begin november een motie aan het G-gebied te transformeren tot ‘ontmoetingsbos’. CDA Flevoland snapt hier niets van, daar het gebied ooit werd aangelegd om hier in de toekomst woningbouw mogelijk te maken. “Juist op die plek in Zeewolde waar de bodem het hoogst gelegen is en de grond niet te nat”, aldus de provinciale christendemocraten.

CDA Flevoland wil nu van GS weten wanneer de provincie bij gemeenten kan en wil ingrijpen als het gaat om aan/af te wijzen bouwlocaties. De Statenfractie vindt dat goede bouwgrond nu buitenspel wordt gezet en dat bij de gemaakte keuze bodem en water niet leidend zijn gemaakt. Zij wil nu weten of GS met deze gedachtegang mee kan gaan en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

Advertentie