Loading...

Gemeenteraad 2 september 2020

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda/insprekers

Bespreekstukken

3. Vervolgonderzoek en onderzoeksopzet inzake integriteitsmeldingbesluitvorming Zonnepark Groenewoudseweg
4. Uitvoering raadsbesluit 28 mei 2020 verlening van verklaring van geenbedenkingen
5. Sluiting

 

Gemeenteraad 2 september 2020
Watch the video

Gemeenteraad 2 september 2020

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda/insprekers

Bespreekstukken

3. Vervolgonderzoek en onderzoeksopzet inzake integriteitsmeldingbesluitvorming Zonnepark Groenewoudseweg
4. Uitvoering raadsbesluit 28 mei 2020 verlening van verklaring van geenbedenkingen
5. Sluiting