Zakelijk

Bedrijfskring-voorzitter Luuk Salomons hoopt op extra ruimte

“Zoek als ondernemers de verbinding met elkaar en doe de dingen die je samen kunt doen samen. Alleen ga je misschien voor even iets sneller, maar samen kom je geheid verder.” Die boodschap had Luuk Salomons, voorzitter van de Bedrijfskring Zeewolde, dinsdagavond 20 juni in het LOZ-programma Zeewolde Kiest.

Dynamische tijden

Luuk Salomons, directeur/eigenaar van Omnivent Techniek B.V., is sinds september 2018 voorzitter van Bedrijfskring Zeewolde. “Ondernemers klagen over het algemeen niet gauw, maar ook voor hen zijn het dynamische tijden”, begon hij dinsdagavond voor de microfoon van Zeewolde Kiest. “We komen natuurlijk net uit corona en belandden toen in het hele Oekraïne-gebeuren. We kregen problemen met materialen, hetgeen een flinke uitwerking had op de prijzen.

Ook de arbeidsmarkt is zeer uitdagend, vraag is vaak waar we het personeel vandaan moeten halen. We zijn beperkt in de mogelijkheid goede mensen te krijgen. Er is geen één week hetzelfde, zullen we maar zeggen.” De vraag naar personeel dient zich vooral aan, zodra die iets met techniek te maken heeft. Met name bij elektrotechniek, installatietechniek en koeltechniek zijn er de nodige vacatures. De Bedrijfskring Zeewolde ziet het als haar taak daarom drie o’s bij elkaar te brengen: ondernemers, overheid en onderwijs. Salomons zei dinsdagavond dan ook blij te zijn met initiatieven als het LOCT en het TechLab in Zeewolde. “We hopen met name dat er van onderaf een veel betere verbinding met het bedrijfsleven komt. Dat heeft met voorlichting te maken, maar we zullen ook stageplaatsen moeten bieden. Met enthousiast maken moet je al op de basisschool beginnen, als het ware al bij de kleuters. Techniek is niet meer vieze handen krijgen of denken dat het hartstikke smerig is. Zonder techniek komt ons hele systeem echt stil te staan.”

Netcongestie

Een behoorlijk probleem in heel Midden-Nederland, maar zeker ook in grote delen van Flevoland, is de zogenoemde netcongestie. De vraag naar (transport van) elektriciteit is vele malen groter dan de transportcapaciteit van het net. “We kunnen gewoon niet genoeg elektrisch vermogen aangesloten krijgen”, verzuchtte Salomons dinsdagavond. “Als bedrijven willen uitbreiden of nieuwe zich aanmelden, krijgen zij een nee te horen. Dat werkt zeer beperkend.” Dat we versneld van het gas willen, de energietransitie, het  verduurzaamheidsvraagstuk en de oorlog in Oekraïne hebben volgens Salomons allemaal met de extra vraag naar elektriciteit te maken. “Het net zit gewoon vol. Mogelijk is er ergens nog latente ruimte of kunnen we iets opslaan. Dit wordt momenteel onderzocht.” Het onderstation van Meta/Facebook had de problemen niet voorkomen, hierover was Salomons dinsdagavond duidelijk. “Ja, uiteindelijk misschien wel, maar dan waren we ook vijf, zes jaar verder geweest. Daar hebben we nu niets aan.”

Nieuwe bedrijven

Trekkersveld IV betrof niet alleen de komst van Meta, het ging hierbij ook om 35 ha aan nieuwe bedrijventerreinen. Salomons hoopt dat door dit laatste géén streep wordt gezet. “We hebben anders geen ruimte meer”, was hij dinsdagavond heel helder. “Als het allemaal zo krap blijft, gaan ondernemingen ook weer buiten Zeewolde kijken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarbij moeten we ons ook weer niet te rijk rekenen. We krijgen misschien lucht voor een jaar of vijf. Ik hoop bij nieuwe bedrijven op diversiteit, kennisintensieve bedrijven bijvoorbeeld. Daarbij kan het gaan om meer dan alleen productie. Je kunt ook denken aan een onderzoeksinstelling met een ontwikkelafdeling. Dat zou op landbouwgebied kunnen, in dat opzicht zijn we als Zeewolde heel mooi gesitueerd.”

Salomons zei bij Zeewolde Kiest ‘neutraal’ te staan ten opzichte van de komst van een superkazerne naar Zeewolde. “We zien het niet als een bedreiging voor het bedrijfsleven in Zeewolde. Voor het dorp zie ik verder meer kansen dan voor het bedrijfsleven. De keerzijde is dat je de meest vruchtbare landbouwgrond die er op deze wereld te krijgen is, inlevert.”   

Luuk salamons van de bedrijfskring Zeewolde
Advertentie