Zeewolde

In gesprek met inwoners vanwege ‘forse’ restafval-opgave

De gemeente Zeewolde gaat uit van het doel in 2025 nog maar 25 kilo restafval per inwoner te produceren. “Een forse opgave”, wat wethouder Ernst Bron betreft, “die alleen maar kan slagen als er een breed draagvlak is bij de inwoners.”

Om die reden heeft het vorige college het voornemen uitgesproken een recycletarief in te voeren. “Wie veel afval produceert, betaalt bij zo’n recycletarief meer dan iemand die minder produceert”, weet Theun Schaaf (Leefbaar Zeewolde). Tijdens het vragenuur voor de Algemene Beschouwingen vroeg hij hoe het daarmee staat.

Bron beloofde “in een interactief proces met de inwoner” te kijken hoe dit het beste vormgegeven zou kunnen worden en sprak de verwachting uit dat daar in het voorjaar van 2023 meer nieuws over komt.

In gesprek met inwoners vanwege ‘forse’ restafval-opgave

 

Advertentie