Zeewolde

Politici botsen over ontmoetingsbos

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie willen van het G-gebied een ontmoetingsbos maken. De locatie ten zuiden van de Horsterweg heeft volgens de partijen ‘een grote natuurwaarde’, ‘is eigendom van de gemeente’’, kent momenteel ‘nog geen formele bestemming’ en ‘veel Zeewoldenaren maken er gebruik van’.

Het beoogde ontmoetingsbos moet een recreatief natuurgebied worden waar geen woningbouw plaatsvindt. “Ik vraag me echt af of we als Zeewolde behoefte hebben aan een ontmoetingsbos, wat mij betreft ook een beetje een jaren-zeventigterm”, stak Samee Sabur (D66) in zijn reactie tijdens de Algemene Beschouwingen scherp van wal. “ Wat we wel zeker weten, is dat we woningen nodig hebben, dat we onderdak nodig hebben voor verenigingen. Maar hebben we een ontmoetingsbos nodig? Ik denk het niet. Steek dat geld in andere zaken.”

Politici botsen over ontmoetingsbos

Tom Zonneveld wees naar een recent onderzoek. “75% van Zeewolde zegt: ‘ja, dat willen wij’. En nu willen veertien van de negentien raadsleden dat ook. En ja, wij kiezen ook voor woningbouw, maar dan op de A-locatie (ten noorden van Zeewolde, red.).” Partijgenoot Ben Sonneveld vulde aan: “Het ontmoetingsbos kan echt een plek worden waar mensen met heel veel plezier van de natuur kunnen genieten.”

Sonneveld kwam ‘in de lucht’ omdat Sabur het bewuste onderzoek als ‘nep-participatie’ betitelde. “Deze leefbaarheidsmonitor wordt uitgevoerd door Hogeschool Windesheim”, counterde Sonneveld. “Deze geeft juist een heel betrouwbaar beeld. U degradeert nu het onderzoek van Hogeschool Windesheim, volledig ten onrechte.”

Angela Huckriede plaatst haar vraagtekens bij het punt dat 75% van de Zeewoldenaren achter dit idee zou staan. “Voor een onderzoek is het heel makkelijk om een gewenst antwoord te krijgen." En daarbij gaf ze aan: "Het G-gebied is niet bestemd als bos.” Tom Zonneveld lachend: “Als ik iemand voor een rij bomen zit, zal hij zeggen dat het een bos is.” Huckriede reageerde op het lachen van Zonneveld: “Dat vind ik eigenlijk best hinderlijk.” Zonneveld bood daar later persoonlijk zijn excuses voor aan.

Arjan Kremer (ChristenUnie): “Uiteindelijk moeten wij als raad besluiten nemen.” Maar voor het ontmoetingsbos er zou moeten komen, wordt de Zeewoldenaar nog wel om zijn of haar mening gevraagd. “Vertel maar aan ons hoe een voor Zeewolde mooi ontmoetingsgebied eruit moet komen te zien.”

De partijen willen voor 1 maart 2023 een plan van aanpak aan de raad voorleggen, waarna het zogeheten participatieproces met inwoners plaats zal vinden. De uitkomsten daarvan moeten voor 1 december 2023 op tafel liggen.

Advertentie