Zeewolde

Leefbaar Zeewolde "F-35 straaljagers zijn niet gewenst op vliegveld Lelystad"

Leefbaar Zeewolde heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de komst van F-35 straaljagers naar Lelystad Airport. De partij is bezorgd over de gevolgen voor de lokale gemeenschap in Zeewolde en de omgeving. Volgens Leefbaar Zeewolde is Lelystad Airport ongeschikt voor militaire vliegtuigen vanwege de nabijheid van Schiphol. De F-35's zouden hierdoor laag moeten vliegen, wat zorgt voor veel geluidsoverlast en verstoring van de rust in Zeewolde.

De partij heeft een motie ingediend om het college van burgemeester en wethouders op te roepen actie te ondernemen. Het college wordt gevraagd om duidelijk te maken aan de provincie Flevoland en andere betrokken overheden dat de stationering van de F-35's in Lelystad ongewenst is. De motie werd aangenomen, maar niet met een grote meerderheid. Tegenstanders van de motie wezen op de wereldwijde veiligheidsomstandigheden die de aanwezigheid van de straaljagers rechtvaardigen.

De letters Lelystad Airport voor de landingsbaan met op achtergrond een vliegtuig

Tijdens een raadsvergadering op 15 januari 2024 stelde Leefbaar Zeewolde al vragen aan het college over de plannen van Defensie. Ze wilden toen weten of het college een zienswijze, ging indienen. Ook vroegen ze om meer betrokkenheid en informatie voor de gemeenteraad en inwoners.

Informatieavond

Het college reageerde dat er nog een informatieavond georganiseerd wordt door Defensie. Ondertussen heeft Defensie een datum en een locatie bekend gemaakt. De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 27 juni in het Van der Valk Hotel in Almere. De avond begint om 18.45 met een informatiemarkt, waarna aansluitend een presentatie zal worden gegeven. Aansluitend kunnen de aanwezigen in gesprek met Defensie.U kunt zich voor deze avond aanmelden via de website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/informatiebijeenkomst

Advertentie