Zeewolde

Lintjes voor 2022 nu (al) aanvragen

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding? Omdat hij of zij zich op een waardevolle manier inzet voor de samenleving of unieke prestaties op zijn of haar naam heeft staan? Dien dan een decoratievoorstel in bij de burgemeester van Zeewolde. Ieder jaar tijdens de zogenoemde ‘Lintjesregen’ worden veel Nederlanders koninklijk onderscheiden. Uiteraard wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd of de kandidaten ook echt in aanmerking komen voor een lintje. Dit kost enige tijd en daarom moeten de voorstellen tot decoraties in april 2022 voor 1 juli 2021 ingediend worden bij de burgemeester van Zeewolde. Tijdens Koningsdag benoemde burgemeester Gorter nogmaals dat voordrachten gedaan kunnen worden voor iedereen in de gemeente Zeewolde die een maatschappelijke bijdrage heeft geleverd.

Lintjes voor 2022 nu (al) aanvragen

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding gelden er richtlijnen. Het gaat vooral om iemands opvallende prestaties en werkzaamheden met een bijzondere waarde voor de samenleving.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven of openbare orde en veiligheid;
  • de verdiensten moeten nog actueel zijn;
  • bijzondere activiteiten in de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, of daarbuiten.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in het werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. In dat geval gaan de prestaties aanzienlijk verder dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Bovendien moet de samenleving er baat bij hebben.

De burgemeester verwacht veel voorstellen tot decoratie. Dit kan alleen gedaan worden voor inwoners van de gemeente Zeewolde.

Neem contact op

Iedereen die een voorstel overweegt doet er goed aan vooraf even contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, telefoon 036-5229445, zodat een eventuele aanvraag meteen op de juiste manier kan worden ingediend.

Advertentie