Zeewolde

Locatieplan ondergrondse containers ter inzage

Het plaatsingsplan voor de ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval kunt u van 4 april tot en met 15 mei inzien via www.zeewolde.nl/afvalscheiden en in de hal van het gemeentehuis.

Ondergrondse containers

 In mei 2018 konden inwoners reageren op het concept-plaatsingsplan voor de containers die worden geplaatst voor de nieuwe manier van afval scheiden. De ingekomen reacties zijn meegenomen in het maken van het plan dat nu ter inzage ligt. Dit is met grote zorgvuldigheid gebeurd, waarbij verschillende belangen tegen elkaar moesten worden afgewogen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat een aantal locaties is gewijzigd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een zogenoemd ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen. Hiervoor is een overzichtstekening gemaakt en per container is een tekening gemaakt met de woningen die op deze container aansluiten.

Reageren:
Voordat het college een definitief besluit neemt over de locaties van de ondergrondse containers, kunnen belanghebbenden tot en met 15 mei een zienswijze indienen. Dat kan online via www.zeewolde.nl/zienswijze, schriftelijk aan het College van burgemeester en wethouders van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op afspraak. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het Publiekscentrum via 036-5229522.

Waarom ondergrondse containers?
De kosten van het verbranden van restafval worden steeds hoger. De hoge rekening die de gemeente ontvangt wordt doorbelast aan de inwoners. Door goede afvalscheiding wordt gestreefd naar zo min mogelijk restafval.
Met de nieuwe manier van afval inzamelen wordt het scheiden van afval makkelijker gemaakt. De grijze container wordt omgeruild voor een nieuwe container voor plastic, blik en drinkpakken. Deze container heeft een oranje deksel. Het huishoudelijk restafval wordt naar de ondergrondse container gebracht. Deze is te openen met uw milieupas. Dat is dezelfde pas waarmee u toegang krijgt tot het afvalbrengstation.

Advertentie