Zeewolde

NMFF Fonds ondersteunt 12 lidorganisaties

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland is de laatste jaren flink gegroeid. Momenteel telt de Vereniging 62 lidorganisaties. Jaarlijks kunnen zij een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor  een financiële bijdrage voor hun werk.  Het bestuur beoordeelt alle ingediende aanvragan van aangesloten organisaties, Directeur Vera Dam (NMFF): “Inmiddels bestaat onze vereniging uit meer dan 60 lidorganisaties. Veel ideeën van onze leden blijven op de plank liggen door te weinig financiële middelen of doordat een bepaalde expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via ons NMFF-Fonds Verbraaken elk jaar weer een aantal ideeën verder helpen”.

NMFF Fonds ondersteunt 12 lidorganisaties

Het NMFF-Fonds Verbraaken geeft in 2020 de volgende organisaties een financiële bijdrage voor:

 • Natuur en Milieucoöperatie Rivierduingebied voor voorlichting (zoals informatieborden) over duurzaamheid en agrarische gewassen aan bezoekers (wandelaars en fietsers)
 • Vogel en Natuurwacht Flevoland voor telescopen voor de vogelherkenningscursus en excursies
 • Bijenvereniging Oost Flevoland voor voorlichting over het belang van bestuivers (zoals informatiebord bij bijentuin Lelystad, plaatsing bijenhotel, inzaaien bijenweides)
 • Urban Greeners voor portret-video’s met jonge ondernemers op Almeerse plekken met ontwikkelpotentie
 • Energiecooperatie De Groene Reus voor film over belang van lokale energie-opwek en gebruik ervan door bewoners en bedrijven in Almere en Flevoland
 • Almeerse Wolunie voor bijdrage aan paviljoen op Floriade en ontwikkeling programma met lidorganisaties van NMFF
 • Bultpark Comité voor het realiseren van een houtroute (zoals informatieborden en folders) in het Bultpark in Lelystad om kennis over bomen en struiken te verspreiden
 • 4Fusion voor informatiefolders over hun werkzaamheden in Lelystad
 • Wereldwinkel Lelystad voor aanschaf printer voor maken foldermateriaal
 • Participatie Wisentbos voor aanplant van bomen ter versterking van de biodiversiteit in het Wisentbos in Dronten
 • IVN Zeewolde voor voorlichting (zoals flyers en posters) over de natuur bij wandel- en fietsroutes in Zeewolde
 • Zeewolde Zon voor ledenwerf-campagne voor deelname aan energie-opwekprojecten die passen bij de postcoderoosregeling in Zeewolde 
 Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is al veel moois gerealiseerd. 
Advertentie