Zeewolde

Raadsleden Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie spraken Tweede Kamerleden over kazerne

Leden van de raadsfracties van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben donderdag 2 februari in totaal 45 brieven in Den Haag afgegeven aan de woordvoerders van Defensie in de Eerste en Tweede Kamer en bij het ministerie van Defensie zelf.

De brief is bedoeld om staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) aan te sporen meer openheid en informatie te geven over de mogelijke komst van een superkazerne met een oefenterrein van vijfhonderd hectare naar Zeewolde. Manno Jonker (Leefbaar Zeewolde) en Tamara Baas (ChristenUnie) kwamen de brief dinsdagavond toelichten in het radioprogramma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

“Voor zover ons bekend is er naar de mening van de inwoners en het gemeentebestuur van Zeewolde niets op voorhand gevraagd”, zo staat in de brief aan (de) Defensie(woordvoerders).

Raadsleden Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie spraken Tweede Kamerleden over kazerne

“Wij constateren dat bij onszelf, de betrokken agrariërs, de politiek en de inwoners van Zeewolde veel onduidelijkheid heerst over vragen als ‘waarom daar’, ‘waarom zo groot’, ‘waarop is deze voorkeur gebaseerd’ en zo meer. We zijn van mening dat voor een dergelijke nieuwe grootschalige ontwikkeling eerst een participatieoverleg met de lokale samenleving en de lokale politiek zal moeten plaatsvinden. Daar willen we ons graag voor inzetten, alleen hebben we daarvoor meer informatieve input nodig.”

Baas (ChristenUnie) koos ervoor de brief aan het ministerie zelf niet te ondertekenen en dus ook niet mede af te geven. “Als raadsfractie vind ik het niet juist je rechtstreeks tot de minister te wenden, dat hoort volgens mij via andere kanalen te gaan”, legde ze dinsdagavond uit waarom ze alleen de andere brief ondertekende.

Lobby

Over de ‘lobby’ van commissaris van de koning Leen Verbeek voor de megakazerne in Zeewolde zijn Jonker en Baas echter even verbaasd en verontwaardigd. “Je staat er toch versteld van hoe Verbeek met droge ogen beweerde wat hij wilde bereiken voor de provincie en haar inwoners”, aldus Jonker. “Hij dacht kennelijk echt dat hij iedereen een plezier deed. Dit is echt een schop tegen het zere been. Dit kwam puur ten goede aan hemzelf. En dat zonder dat hij het volk ook maar één vraag had gesteld.” “Vertrouwen kun je alleen krijgen door bij grootschalige ontwikkelingen de inwoners mee te nemen”, vult Baas aan. “En dan komt de provincie daar op deze manier doorheen fietsen. Dan ben je terug bij af.”

In het gebouw van de Tweede Kamer liepen de Zeewolder raadsleden Caroline van der Plas (BBB), Derk Boswijk (CDA) en Nico Drost, het kersverse Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, tegen het lijf. “Nico zat hiervoor in de gemeenteraad van Rhenen”, weet partijgenoot Tamara Baas. “Hij zei dat het goed was dat we waren gekomen en dat het belangrijk is om je als lokale volksvertegenwoordiger te laten horen.” Op donderdag 23 februari komt de kazerne ter sprake bij de vaste Kamercommissie voor Defensie. Vlak voor die tijd willen de Zeewolder raadsleden alle woordvoerders nog een ‘herinneringsmailtje’ sturen. Jonker: “Want ze zeiden eigenlijk allemaal dat ze nog in het dossier moesten duiken.”

Baas is de eerste om te erkennen dat het niet zo slim was om de dinsdag ook in de LOZ-studio aanwezige Samee Sabur (D66) en de andere oppositieleden niet in te lichten over hun tripje naar Den Haag. “Heel terecht dat hij dit zegt, het is stom dat we dat niet hadden overlegd.” Jonker ziet het iets genuanceerder. “We hadden het gevoel dat we als coalitiepartijen één front vormden. We wilden eigenlijk eerst meer weten over de hele situatie.”

Vragen

De ChristenUnie-fractie heeft onlangs het college schriftelijke vragen gesteld over het plan van Defensie. De huidige plannen van Defensie hebben verregaande consequenties voor een achttal agrariërs.

1. Wat gaat het college/de burgemeester doen om deze agrariërs de komende periode te ondersteunen en te zorgen dat zij zoveel mogelijk gewoon door kunnen werken en een zekere toekomst krijgen? Maar wat zullen de consequenties voor de andere bewoners van Zeewolde zijn? We zijn een dorp waar rust, ruimte en natuur belangrijke kernwaarden zijn en ook moeten blijven.

2. Wat gaat het college/de burgemeester doen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen wat de consequenties van de plannen van defensie zijn voor Zeewolde en haar kernwaarden? Het college heeft uitgesproken en een meerderheid van de raad heeft ook onderschreven dat we bij grote vraagstukken onze inwoners en organisaties transparant willen betrekken.

3. Wat gaat het college/de burgemeester doen om onze bevolking verder te betrekken en te informeren? We hebben begrepen dat het hier om een Rijksinpassingsbesluit gaat. Het besluit is nog niet genomen.

4. Welke mogelijkheden ziet het college/de burgemeester om invloed op dit nog te nemen besluit uit te oefenen?

Advertentie