Zeewolde

Samen op pad op Wereld Alzheimerdag

Dit jaar is het thema van Wereld Alzheimer Dag Samen op pad. In het kader van dit thema heeft de werkgroep van het Alzheimercafé Zeewolde een wandeltocht georganiseerd om extra aandacht te vragen, waarom bewegen belangrijk is en zij hebben dit in de praktijk gebracht door leuke beweegvormen.

Op 23 september om 10:30 uur verzamelden de deelnemers zich bij Grand café de Buren. Ruim 30 deelnemers melden zich om mee te wandelen. De groep vertrok al lopend en rollend naar de atletiekbaan. Onder de bezielende leiding van Sybrigje Westerhof van de Atletiekvereniging Zeewolde werd er door iedereen actief meegedaan aan een warming-up. Na de warming-up voegden leerlingen van groep 8 van Basisschool ’t Wold zich bij het gezelschap.

Samen op pad op Wereld Alzheimerdag

Jong en oud hielden een wedstrijd door via een parcours houten blokken te verzamelen en daarmee een toren te bouwen. De groep die de hoogste toren wist te bouwen was de winnaar. Dit jaar wisten de ouderen de wedstrijd te winnen. Het was een gezellige ochtend voor jong en oud.

Advertentie