Loading...

Schaap (Swifter)
Schapen in het Horsterwold

Deze week zijn de eerste schapen in (een deel van) het Horsterwold bij Zeewolde losgelaten. Het gaat om rassen die graag Berenklauw eten zonder er last van te hebben. Deze plant is een fraaie, markante plant, die tot drie meter hoog wordt en op het 1e gezicht een hoge sierwaarde heeft. Helaas veroorzaakt deze ook zeer veel overlast.  Het feit dat het aanraken van de plant grote brandblaren tot gevolg kan hebben, levert voor de bezoekers van de bossen veel risico op.

Berenklauw vermeerderd zich gemakkelijk door zaad, en is bijna niet meer weg te krijgen. Het zaad kan jarenlang nog uitlopen en zo zorgen voor een nieuwe haard. Dit is de reden dat vanaf 2 december 2017 de reuzenberenklauw door de Europese Unie is opgenomen op de zogenaamde Unielijst. Het is verboden planten en dieren van deze lijst te bezitten, er in te handelen, te kweken, te vervoeren en te importeren. Omdat de planten zich zo gemakkelijk verspreiden is het verboden om ze te plukken. Dit geldt ook voor het afsnijden van de (uitgebloeide) schermen en stengels.

Omdat er maar weinig methoden zijn om de plant te bestrijden, kiest Staatsbosbeheer er voor om te zien of, in navolging van o.a. het Kromslootpark in Almere, ook hier begrazing met schapen een uitkomst kan bieden.  Daarom worden er in het gebied van de “Blauwe Diamant” schapen in een raster geplaatst die daar een aantal jaren voor begrazing moeten zorgen. Afhankelijk van het verloop kan het aantal schapen en de te begrazen oppervlakte worden aangepast.

In totaal wordt begraasd op een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare.