Zeewolde

Wilt u ervaren hoe het is om bestuurlijke keuzes voor het klimaat te maken?

In Flevoland en dus ook in Zeewolde hebben we afgesproken om samen met andere regio’s klimaatverandering tegen te gaan.

Daarvoor doen we al heel veel, maar er moet ook nog veel gebeuren. We moeten minder broeikasgassen uitstoten. Dat betekent stoppen met energiebronnen die zorgen voor meer broeikasgassen in de lucht zoals olie, kolen en gas. Flevoland, en daarmee Zeewolde, stimuleert bedrijven en bewoners daarom om energie te besparen. We moeten ook meer schone energie opwekken. In Zeewolde zijn we daar al mee bezig, want we bouwen windmolens en zonneparken. Maar er zijn ook andere keuzes mogelijk.

Wilt u ervaren hoe het is om bestuurlijke keuzes voor het klimaat te maken?

De keuzes die we de komende jaren hierover maken hebben grote gevolgen voor Flevolanders. Daarom willen we u als inwoner van Zeewolde betrekken bij belangrijke keuzes die we moeten maken. Dat is het doel van dit onderzoek.

Als u het zou mogen zeggen? Welke keuzes moeten wij, de bestuurders van Flevoland en Zeewolde, dan maken? Ontdek wat de invloed van uw keuze is op het klimaatbeleid en geef uw mening!
Ga naar deze link voor het onderzoek: flevoland.raadpleging.net. U kunt meedoen tot en met 5 oktober.

Advertentie