Zeewolde

Zeewolde kiest

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraads verkiezingen. Er wordt dan een nieuwe gemeenteraad gekozen voor vier jaar.  Als lokaal publieke media-instelling zal de Lokale Omroep Zeewolde, de LOZ, u de komende weken informatie verstrekken over de deelnemende politieke partijen. Hiertoe heeft de LOZ een speciaal verkiezingsteam opgericht die de kiezers van relevante informatie moet voorzien over belangrijke standpunten van de partijen. Ook is hiervoor een speciale website www.zeewoldekiest.nl online.

Het verkiezingsteam van de LOZ bestaat uit: Mannes Schoppink, Mariëlle Ducaat, Rosemary Smid en Jeroen Kaspers als interviewers/reporters en Gerda Fafiani, Evelien van Soest en Stanley Egger als redactiemedewerkers.

Radio programma

Binnenkort zal de LOZ iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur het programma Zeewolde Kiest uitzenden via de radio op 106.4 FM. In dit programma worden de lijsttrekkers geïnterviewd en zullen vragen van kiezers aan bod komen. Ook krijgen actuele ontwikkelingen in de verkiezingscampagne de nodige aandacht.

 Website Zeewoldekiest.nl

Op de speciale verkiezingswebsite kunt u de partij programma's, de kandidatenlijsten en cv's van de lijsttrekkers lezen. Ook zullen er columns te lezen zijn en kunt u aan de hand van een aantal vragen met daarbij de antwoorden van de partijen wellicht informatie vinden die van belang kan zijn voor uw eventueel nog te maken 'stemkeuze'. Uiteraard komt ook het dagelijkse nieuws aan bod, alsmede een activiteitenkalender.

kijk voor meer informatie op www.zeewoldekiest.nl

 

 

Zeewolde kiest
Advertentie