Zeewolde

Zeewolde wil taken verhuizen naar de Veluwe

Jongeren die te maken krijgen met partijen als de GGZ of beschermd wonen, zullen met ingang van januari overgaan naar de Veluwe. Het college van de gemeente Zeewolde heeft besloten dat zij een deel van de taken binnen het zogeheten sociaal domein niet meer samen met Flevoland wil uitvoeren, maar met de gemeenten op de noord-Veluwe.

Sinds 2011 werken de Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) samen aan de decentralisaties in het sociaal domein. De zes gemeenten besloten in 2014 deze samenwerking te formaliseren in de vorm van een centrumregeling ‘Sociaal domein Flevoland’.

Zeewolde ‘verhuist’ naar de Veluwe

Nu wil het college van Zeewolde met een aantal taken verhuizen naar de Veluwe. “Op dit moment heeft de gemeente Zeewolde de zaken verdeeld in twee samenwerkingsverbanden”, legde een woordvoerder van de gemeente uit tijdens de raadsinformatieavond. “De jeugdhulp met verblijf, de essentiële functie Jeugd GGZ, de ambulante crisishulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis is georganiseerd met de Flevolandse gemeenten en de ambulante jeugdhulp (Jeugd GGZ en Jeugd en opvoedhulp) is ingekocht met noord-Veluwse gemeenten.”

Wat betreft de jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis (die hangen heel erg samen met de Veiligheidsregio) blijft Zeewolde graag in Flevoland, maar met de jeugdhulp met verblijf, de essentiële functie Jeugd GGZ en de ambulante crisishulp verhuist Zeewolde graag naar de Veluwse partners. “Zo is er minder versnippering en is er makkelijker kans om op of af te schalen.” Het idee hierachter is dat men door deze verhuizing “beter aansluit bij de leefroutes van de inwoners”. Zeewoldense jongeren zitten immers vaak aan de andere kant van het Wolderwijd op school.

Op 3 november staat dit onderwerp op de agenda tijdens de gemeenteraadsvergadering. Cliënten worden “op een zorgvuldige manier” geïnformeerd, omdat het “vooral een administratieve wijziging” betreft.

Advertentie