Politiek

Begroting schoorvoetend goedgekeurd

Begroting schoorvoetend goedgekeurd

De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond de programmabegroting 2022-2025 goedgekeurd, zij het met veel vijven en zessen. Dat het college voor een sluitende begroting een tweetal noodgrepen heeft moeten uithalen, kwam haar op de nodige kritiek te staan.

Om de begroting rond te krijgen, heeft het college gemeend de OZB en de toeristenbelasting te moeten verhogen. “Hoewel we een financieel gezonde gemeente zijn, hebben we in eerste instantie dus geen sluitende begroting kunnen krijgen”, constateerde Ernst Bron (ChristenUnie), “wat hoofdzakelijk het gevolg is van de tekorten op het sociaal domein, waar we maar geen grip op lijken te krijgen”.

De verhogingen van met name de toeristenbelasting noemt Bron “een vervelende keuze”. Wibe Sierksma (D66) valt het op dat “de druk op de belastingbetaler in en de bezoeker van Zeewolde de laatste jaren flink is opgeschroefd”.

Hendrik Visser (VVD): “De pijn en teleurstelling zit in het sociaal domein. Wij concluderen dat we niet in staat zijn te vinden waar het probleem zit en we daarom moeten draaien aan knoppen die we liever ongemoeid laten.” Het CDA gaf bij monde van Bouwe van der Weide aan te vinden “dat het zo niet door kan gaan” met de kosten van de jeugdzorg, “waarmee we helemaal uit de pas lopen”. Ruud Visser (Burgerbelang): “Dat blijkt inderdaad constant om aandacht vragen.” Henk Parisius (Zeewolde Liberaal) liet in zijn maidenspeech weten dat verhoging van de OZB en de toeristenbelasting “een heikel punt” is. “De kosten van de jeugdzorg spelen ons parten; volgens het CBS ontvangt 10,2% van de Zeewoldense jongeren jeugdzorg.”

Wethouder Wim van der Es geeft toe voor deze begroting “een aantal maatregelen met tegenzin” genomen te hebben. Wethouder Egge Jan de Jonge gaf ook aan dat het college “wat emotie” had bij deze maatregel, maar hij zegde toe: “Laten we in gesprek gaan met de recreatieondernemers om te kijken waar we ze nog kunnen ondersteunen.”

De begroting werd unaniem aangenomen. De motie om in gesprek te gaan met recreatieondernemers en de mogelijkheden tot een incidentele bijdrage te onderzoeken, werd door indieners ChristenUnie en D66 weer ingetrokken, “want we beschouwen ‘m al als overgenomen”, merkte Ernst Bron (CU) op.

Advertentie