Politiek

Formatie is ontbrekende bouwsteen voor groei in Flevoland

De provincie Flevoland wil ruimte maken voor de toekomst. Daarom worden plannen gemaakt voor onder andere grootschalige woningbouw en de omschakeling naar duurzame energie. De miljoenennota 2022 biedt hiervoor aanknopingspunten.

In de afgelopen jaren heeft de provincie Flevoland een voorspoedige en vernieuwende ontwikkeling doorgemaakt. De vooruitstrevende bloei van de regionale landbouw werpt wereldwijd zijn vruchten af. Dankzij de draaiende windmolens in de provincie levert Flevoland een zeer belangrijk aandeel in de opwek van duurzame energie. Tegelijkertijd brengt de toekomst grote uitdagingen met zich mee op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof, natuurinclusiviteit en herstel van de biodiversiteit.

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland staat positief tegenover de aandacht die deze onderwerpen in de miljoenennota krijgt. Zo trekt het demissionaire kabinet 1 miljard euro extra uit om de bouw van honderdduizend woningen ook daadwerkelijk vorm te geven.

Logo provincie Flevoland

Het college ziet dat als een goede eerste stap. Verder maakt de regering 6 tot 7 miljard euro extra vrij voor de aanpak van klimaatverandering en is er aandacht voor de kosten van de uitvoering van het klimaatakkoord. De 150 miljoen euro die nu is opgenomen voor de aanpak van de stikstofproblematiek is positief door het college ontvangen.

Wie ruimte wil maken voor de toekomst, heeft geen tijd te verliezen. In het belang van Nederland moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, vindt het college van Gedeputeerde Staten. Aanknopingspunten zijn er in deze miljoenennota, voor daadwerkelijke oplossingen is er een kabinet nodig dat durft te investeren in de lange termijn. Het Groeifonds en Europese groei- en herstelfondsen bieden hiervoor kansen. Nu de Nederlandse economie in de woorden van de koning opveert na de coronacrisis, zet de provincie in op duurzaam herstel van het regionale ondernemerschap met veel ruimte voor innovatie.

Terwijl de provincie Flevoland heel gericht vooruit blijft kijken, reiken Gedeputeerde Staten, samen met de Flevolandse overheden de landelijke politiek de hand. Flevoland is klaar om keuzes te maken voor de toekomst, de kansen te verzilveren en gaat graag samen met een nieuw kabinet aan de slag.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie