Politiek

‘Grote verbazing’ bij ChristenUnie

Er is vanuit de ChristenUnie met ‘grote verbazing’ gereageerd op de uitspraken van CDA-lijsttrekker Egge Jan de Jonge in Zeewolde Kiest. In het radioprogramma van de Lokale Omroep Zeewolde noemde De Jonge de CU (en Leefbaar Zeewolde) onbetrouwbaar en verweet hij hen laakbare politiek.

In een persbericht meldt de CU: ‘Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Zeewolde heeft met grote verbazing in de digitale berichtgeving van de Lokale Omroep Zeewolde van 9 februari gelezen dat Egge Jan de Jonge, de lijsttrekker van het CDA, de mening is toegedaan dat ChristenUnie “alles heeft meegestemd”.

‘Grote verbazing’ bij ChristenUnie

ChristenUnie Zeewolde neemt afstand van deze uitspraak. Met deze uitspraak wordt de indruk gewekt dat ChristenUnie vanaf het begin heeft ingestemd met de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde. Niets is echter minder waar!’

De ChristenUnie laat weten ‘vanaf het begin van het proces steeds glashelder’ te zijn geweest over haar afwegingen. ‘Tot slot is de ChristenUnie geschokt over de uitspraak dat wij tegen het datacenter hebben gestemd met het oog op politiek gewin. Nogmaals benadrukt de ChristenUnie dat wij al vroeg in het proces hebben aangegeven dat bij een dergelijk belangrijke beslissing de burger moet meebeslissen.’

Positieve grondhouding

De partij schrijft verder: ‘ChristenUnie Zeewolde heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben tegenover de mogelijke komst van een datacenter en dat dit verder onderzocht kon worden, maar in elke vergadering en bij elk besluit wat verder in het traject is genomen heeft de fractie van de ChristenUnie steeds aangegeven dat wij te allen tijde een integrale afweging zullen maken over de komst van een hyperscale datacenter. Hiermee wilde de fractie duidelijk maken dat geen enkele verwachting mocht worden gewekt.’

Bij het finaleoordeel stemde de ChristenUnie tegen de wijziging van het bestemmingsplan van Trekkersveld 4, wat de komst van Meta mogelijk maakt. ‘Inmiddels mag duidelijk zijn dat wij, met de kennis die we inmiddels hebben vergaard, tegen de komst van het hyperscale datacenter zijn.’

Advertentie