Politiek

Overlast hondenpoep, PvdA/GL vraagt aandacht hiervoor

Overlast hondenpoep, PvdA/GL vraagt aandacht hiervoor

Veel inwoners hebben opmerkingen gemaakt over de extra overlast die wordt veroorzaakt door hondenpoep. Door de lange droge zomer wordt de poep ook niet weggespoeld wat overlast geeft zoals stank en veel vliegen.
Zeewolde heeft spelregels als het gaat om uitlaten van honden. Er zijn gebieden aangewezen en hondenpoep moet in principe altijd worden opgeruimd. Uitlaat- en losloopplaatsen uitgezonderd. Uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd wordt nageleefd. Dit is aanleiding geweest voor de fractie van PvdA/GroenLinks om artikel 36 vragen te stellen aan het college. De fractie is van mening dat er aandacht moet worden gegeven aan de inzet op het naleven van spelregels en bekendheid daarvan.

Daarom vraagt PvdA/GroenLinks de mening hierover aan het college.
Ook willen ze weten hoe de inzet van de BOA’s is geregeld qua capaciteit en op dit specifieke onderdeel.
Daarnaast vragen ze om wat praktische ideeën om te faciliteren zoals het plaatsen van afvalbakken en de inzet van een hondenpoepzuiger.

Advertentie