Politiek

PvdA-lijsttrekker Abassin Nessar vindt ‘linkse wolk’ helemaal niet erg

Abassin Nessar uit Almere-Poort was dinsdagavond 21 februari te gast in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde. Nessar voert de lijst aan van de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 15 maart.

Abassin Nessar (37) kreeg politiek met de paplepel ingegoten. Zijn vader en ooms waren al actief op dit vlak in Afghanistan, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. Nessar was 9 toen hij met zijn ouders naar Nederland vluchtte. “Ik heb de sociaaldemocratische beginselen van mijn ouders meegekregen”, vertelde hij dinsdagavond. “Altijd strijden voor de mensen die het minder hebben dan jijzelf.”

PvdA-lijsttrekker Abassin Nessar vindt ‘linkse wolk’ helemaal niet erg

Nessar noemt zichzelf een ‘trotse Almeerder’ en is vader van een 5-jarige dochter die hij liefkozend ‘diva’ noemt. Hij zat in zijn vorige woonplaats Leiden reeds in de politiek en werd later afdelingsvoorzitter van de PvdA in Almere. In 2019 kreeg hij voor deze partij een zetel in de Provinciale Staten van Flevoland. Bij de komende Statenverkiezingen mag hij voor het eerst de lijst aanvoeren. Hij wordt echt blij van de samenwerking met GroenLinks. “Ik ben heel positief. Door het gezamenlijke kunnen we echt één vuist maken. Rechts noemt ons de linkse wolk. Prima, in de wolken zijn is geen verkeerd beeld. Ik zie de VVD met haar rechtse beleid als een donderwolk. Dat is veel erger. PvdA en GroenLinks strijden gezamenlijk voor de uitbuiting van de mens en van de planeet.”

De opkomst bij verkiezingen voor de Provinciale Staten ligt doorgaans lager dan die voor de Tweede Kamer en de gemeenteraden. In 2019 kwam 53,6 procent van de kiezers opdagen in Flevoland (in Zeewolde 61,1). “Voor veel mensen is de provincie een black box”, meent Nessar. “Jammer, want er worden veel belangrijke onderwerpen besproken. Denk aan wettelijke taken als milieu, openbaar vervoer, streekvervoer, onderwijs en regionale economie. Ook krijgen we een cruciale taak toebedeeld bij de energietransitie en de aanpak van de stikstofproblematiek. Verder krijgen we in toenemende mate vragen op het gebied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Ook daarin kan de provincie een coördinerende rol spelen. We proberen een schakel te zijn tussen het Rijk en de gemeenten. Onze taken zijn helder beschreven. We zullen dan ook nooit op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten.”

Samenwerking

Flevoland is met zes gemeenten de provincie met het minst aantal gemeenten (ter vergelijking: Noord-Brabant telt 56 gemeenten, gevolgd door Gelderland met 51 en Zuid-Holland met 50 gemeenten). “We zijn klein en daardoor ook meer overzichtelijk”, knikt Nessar. “Daarnaast hebben we een goede samenwerking met de gemeenten, het waterschap en andere stakeholders als LTO-Noord en de natuurfederaties.”

Als voorbeeld van een actuele kwestie noemt de PvdA-voorman de gebiedsgerichte aanpak om transitie in de landbouw mogelijk te maken. “We streven naar natuurinclusieve landbouw. Daarvoor moet ons aandeel in de stikstofreductie wel worden gerealiseerd. Op 1 juli dient de provincie haar doelen te hebben geformuleerd. En dan met name daar waar boerenland grenst aan Natura 2000-gebieden. Dat is in Flevoland niet zo heel veel. Alleen in de Noordoostpolder hebben we een paar intensieve veehouderijen. Het kan zijn dat we daar meer moeten reduceren qua stikstof. In Zeewolde is er sprake van invloed op Natura 2000-gebieden op de Veluwe.”

Nessar denkt dat de provincie Flevoland haar doelen kan halen. “Er worden momenteel overal gesprekken gevoerd. Dat is prima, maar die moeten wel ergens toe leiden. We zullen echt tot stikstofreductie moeten komen. Dat moet zorgvuldig, maar met draagvlak. Dat verdienen onze agrariërs ook, op een gegeven moment zal hen wel perspectief moeten worden geboden.”

Investeren

Als rechtgeaarde sociaaldemocraat wil Nessar dat er niet alleen gekeken wordt naar ‘verhoging van het bruto nationaal product’, maar dat die groei ook eerlijk wordt verdeeld en terechtkomt ‘bij alle Flevolanders’. “Investeren in bedrijfsleven, natuurlijk, maar wel met oog op de planeet. We moeten af van fossiele brandstoffen. Ook is betaalbare woningbouw nodig, met name voor starters en studenten. Bouwen betekent niet alleen bakstenen stapelen, maar een hele samenleving. Voorzieningen en bereikbaarheid zijn dus ook belangrijk. Als PvdA gaan we voor een sterke, groene, duurzame en sociale samenleving. Daarbij staat Flevoland niet op een eiland; we zijn onderdeel van héél Nederland.” (foto: PvdA-Flevoland)

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie