Politiek

Maatwerk bij giften in natura bijstand

De fractie PvdA/GroenLinks heeft onlangs vragen gesteld aan het college over terugvordering van bijstandsgeld van iemand die de inlichtingenplicht had geschonden. De betrokkene had geen melding gemaakt van giften in natura. Hoewel dit niet de gemeente Zeewolde betrof, wilde de fractie wel graag weten hoe hier met een dergelijke situatie is en zal worden omgegaan.

B & W heeft hierop inmiddels uitvoerig antwoord gegeven. Centraal staat de strekking van de Participatiewet. Uitgangspunt is dat indien er sprake is van fraude, de teveel ontvangen uitkering moeten worden teruggevorderd. In andere gevallen zal daar waar ruimte is deze door de gemeente - ook in redelijkheid en met oog voor de situatie van de betrokkenen - worden benut. Zo zullen giften die een bepaalde hoogte niet te boven gaan buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook indien sprake is van een gift voor specifieke kosten waarmee iemand wordt geconfronteerd. Binnen de grenzen der redelijkheid zal daarmee coulant worden omgegaan.

Vooral maatwerk bij giften in natura bij bijstandsuitkering

Ook in Zeewolde lopen om heel uiteenlopende redenen een aantal invorderingszaken. Dan gaat het niet alleen om inkomsten, vermogen of giften die iemand niet heeft doorgegeven, maar ook om bijstandsbedragen waar iemand uiteindelijk om andere redenen geen recht op bleek te hebben.

Indien men de wet naar de letter zou uitvoeren zouden zelfs de giften vanuit de voedselbank of de kledingbank gekort moeten worden. Er zijn gemeenten die zover gaan, maar dat is beslist niet het geval in de gemeente Zeewolde. Hoe dan ook, het blijft maatwerk.

Lees hier de volledige beantwoording in PDF

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie