Loading...

Elektrische auto oplaadpaal
20.000 extra laadpunten in drie provincies; Flevoland gaat voor elektrisch rijden

Flevoland gaat, samen met Utrecht en Noord-Holland, de komende jaren 20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s plaatsen. Dat maakt de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) vandaag bekend in aanwezigheid van minister Stientje Van Veldhoven (milieu en wonen). De drie provincies hebben de laadpunten gezamenlijk aanbesteed, en zetten hiermee een mooie stap om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren. De komende jaren worden er veel laadpalen geplaatst in Nederland.

Veel laadpunten nodig

Nederland loopt wereldwijd voorop het gebied van laadpunten. Maar met een toenemend aantal elektrische rijders is er de komende jaren veel werk aan de winkel. Gedeputeerde Jan de Reus van de Provincie Flevoland: “Het aantal laadpuntaanvragen in Flevoland is het afgelopen jaar flink gestegen en stijgt naar verwachting ook dit jaar. Provincie Flevoland speelt met deze gezamenlijke aanbesteding in op deze vraag. Alle gemeenten in Flevoland, ook de gemeenten die buiten de Metropool Regio vallen, kunnen gebruik maken van deze regeling.”

Goed voorbeeld

Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven: “Dit is een mooie stap en een goed voorbeeld. Ik vind het heel belangrijk dat er genoeg goede laadpunten zijn en dat de tarieven duidelijk zijn. Door samen aan te besteden worden laadpalen goedkoper en zijn ze er sneller. Ik ben het ook met andere regio’s aan de slag voor meer laadpunten. Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal, en dat betekent ook dat je je auto net zo makkelijk op moet kunnen laden als je mobiele telefoon”.

2 miljoen laadpunten

In het klimaatakkoord, dat begin van deze zomer werd gesloten, staan diverse maatregelen om te zorgen voor goede laadinfrastructuur. Waterstoftankstations, slimme laadpalen die meedenken met het energienetwerk en vooral meer laadpunten. De verwachting is dat er in 2030 circa 2 miljoen laadpunten nodig zijn, waarvan ongeveer een kwart in de publieke ruimte. In Utrecht, Flevoland en Noord-Holland zijn momenteel zo’n 5000 publieke laadpunten operationeel. De 20.000 nieuwe laadpunten worden geplaatst waar ze nodig zijn; mensen die een elektrische auto gaan rijden kunnen er eentje aanvragen bij hun gemeente. PitPoint, onderdeel van Total, heeft de aanbesteding voor het realiseren, exploiteren en beheren van de laadpunten gewonnen.

Samenwerking

Voor gemeenten in de drie provincies verzorgt MRA-Elektrisch sinds 2012 gezamenlijke aanbestedingen voor publieke laadpunten. “Dat zorgt voor schaalgrootte en een goede prijs, terwijl er scherpe en uniforme kwaliteitseisen worden gesteld”, volgens Maarten Linnenkamp, Projectmanager MRA-E. De afgelopen jaren is een soepel proces ingericht. Zo is de doorlooptijd tussen aanvraag en plaatsing gehalveerd: van 8 naar 4 maanden. Binnen het project MRA-E werken 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren door onder meer publieke laadpalen te plaatsen. Naast de forse uitbreiding van de laadinfra richt MRA-E zich met het werkprogramma 2020 nog sterker op elektrisch autodelen, ‘slim laden’ en het laden met lokaal opgewekte zonne- en windenergie. Zo draagt MRA-E bij aan schonere lucht en een beter klimaat.

Elektrisch rijden in opkomst

Ons transport veroorzaakt een kwart van de CO2 uitstoot. Het kabinet heeft als doel deze uitstoot terug te dringen. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om het gebruik van schone vervoersmiddelen te stimuleren, zoals elektrische auto’s, die tijdens het rijden geen broeikasgassen uitstoten. Dat draagt ook bij aan het oplossen van de stikstofopgave en het verbeteren van de luchtkwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat ruim 50% van de mensen overweegt op termijn een elektrische auto aan te schaffen. Ook blijkt dat de beschikbaarheid van openbare laadpunten stevig meeweegt bij de keuze om elektrisch te gaan rijden.