Regionieuws

Adviescommissie voor Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de benoeming van de Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. De adviescommissie gaat vanaf dit najaar Gedeputeerde Staten adviseren over de inzet van het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. Het Fonds Leefbaar Platteland is voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale cohesie in het landelijk gebied van Flevoland versterken.
Adviescommissie voor Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023
voorzitter en leden van de Adviescommissie Leefbaar Platteland, samen met gedeputeerde Harold Hofstra.

Advies

Om te beoordelen of een initiatief voldoet aan de doelen van het fonds is de adviescommissie ingesteld. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten, die vervolgens een besluit nemen over het toekennen van subsidie. De adviescommissie bestaat uit 8 personen, onder voorzitterschap van de heer Henk Noome. De leden van de commissie komen uit alle windstreken van de provincie en hebben elk op hun eigen manier affiniteit met het landelijk gebied.

Fonds Leefbaar Platteland

Het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 is op 15 juni 2021 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat dan om initiatieven die de kwaliteit van het leven en wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten. Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘De provincie wil een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en de sociale samenhang tussen de bewoners versterken. Samen kunnen we in actie te komen voor positieve veranderingen in je buurt, gebied of dorp. Met 2 miljoen euro biedt het fonds diverse mogelijkheden om activiteiten te verkennen, uit te werken en te realiseren’.
Op www.leefbaarplattelandflevoland.nl vindt u meer informatie over de achtergronden van het fonds en de subsidiecriteria. Op deze site kunt u ook lezen hoe u subsidie kunt aanvragen.


Foto: Fotostudio Wierd

Advertentie