Jaarlijkse tellingen grote grazers Oostvaarders plassen

Jaarlijkse tellingen grote grazers Oostvaarders plassen

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan en de gegevens kunnen dan ook over een langere periode met elkaar worden vergeleken. De afgelopen 8 jaar zijn er eind oktober tellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aantallen heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen.

Twee dagen

Tijdens de tellingen op deze twee dagen in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5.600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. De gemiddelde aantallen zijn daarom afgerond.
• Edelherten: 2.320
• Konikpaarden: 610
• Heckrunderen: 200

Tijdens de tellingen van november 2017 waren dit:
• Edelherten: 3.950
• Konikpaarden: 1.050
• Heckrunderen: 230

In het nieuwe beleidskader van de provincie is bepaald dat de populatie edelherten teruggebracht wordt tot 490 dieren en het aantal konikpaarden tot 450 dieren. Dit betekent dat het aantal edelherten door middel van afschot met 1830 wordt verminderd. Daarnaast worden er 160 paarden verplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet verminderd te worden.

Advertentie