Regionieuws

Subsidie voor circulair ondernemen

Wil je als Flevolands bedrijf circulair ondernemen, dan kun je vanaf deze week een subsidie aanvragen. Dit bedrag kan oplopen tot wel € 20.000 euro tegen 50% co-financiering.

Met de subsidie hoopt de provincie bedrijven te stimuleren om slim om te gaan met het gebruik van grondstoffen maar ook restmaterialen.

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat bijna geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

fles en afval om te recyclen

De overheid heeft als tussendoel om in 2030 al 50 % minder gebruik van mineraal, fossiel en metalen grondstoffen te realiseren met uiteindelijk het doel om in 2050 tot een volledige circulaire economie te komen.

Voor meer informatie en voorbeelden uit de praktijk: www.circulairflevoland.nl

Advertentie